Skoraj pol milijona komunalnega prispevka je pa odločno preveč!

S prihodom novih lastnikov zemljišč se je zdelo, da bo na MMP zaživela poslovna cona. Vsaj eden od njih, Inox center, zdaj razmišlja, da ne bi gradil. Razlog? Račun za komunalni prispevek, pravi direktor Miran Štrukelj, ki znaša kar 459.000 evrov. Župan Turk se strinja, da infrastruktura ne bo poceni, napoveduje, da jo bodo skušali “oklestiti” in poceniti.

Komunalni prispevek na MMP je relativno visok, kar Inox center, ki 
ima tam zemljišče, odvrača od gradnje nove hale.  Foto: Leo Caharija
Komunalni prispevek na MMP je relativno visok, kar Inox center, ki ima tam zemljišče, odvrača od gradnje nove hale.  Foto: Leo Caharija

VRTOJBA > Leta je MMP Vrtojba sameval, veliki načrti o igralnih salonih in zabaviščih se niso uresničili, slednjič pa je kot prvi veliki igralec Lesnina tam zgradila center. Po tem, ko sta nasproti njega zemljišča kupili podjetji Rebula Transporti in Inox center, pogodbo o nakupu pa je v začetku marca podpisala družba Afit (Ciciban), se je zdelo, da se bo podjetništvo končno širilo. Inox center, ki ima 12.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, na tretjini katerega bi zgradil halo, kasneje pa morda še eno, je že vložil vlogo za gradbeno dovoljenje. Zdaj pa jo je - umaknil.

“459.000 evrov je absolutno preveč!”

“Odločili smo se, da od predvidene gradnje odstopimo. To smo naredili po tem, ko smo prejeli odmero za komunalni prispevek,” pravi direktor Miran Štrukelj. Plačati bi morali 459.000 evrov, kar se mu zdi absolutno preveč. “Primerljivi prispevki so po različnih občinah bistveno nižji,” pravi in opozarja, da bi jih celotna naložba stala približno dva milijona evrov, dodatno četrtino pa še komunalni prispevek. “Za infrastrukturo, ki jo morajo še zgraditi, pa projekti in terminski plani sploh niso pripravljeni. Računali smo, da bi poleti bilo vse narejeno, a pod takimi pogoji ne bomo gradili,” poudarja. Pritrjuje, da bi lahko gradili infrastrukturo na svojem zemljišču, saj imajo vsa soglasja, s tem bi se jim znižal komunalni prispevek, vendar ...

Miran Štrukelj

direktor Inox centra

“Računali smo, da bi bilo poleti vse narejeno. A pod takimi pogoji ne bomo gradili. Če se ne najde rešitev, bomo poiskali zemljišče drugje, tukaj pa naj raste robida.”

“Problem je še vedno njegova višina. Poleg tega se bojimo, da se bomo morali čez nekaj let na novo priključevati, ko bodo zgradili novo infrastrukturo, kar pomeni dodaten strošek in motnje zaradi gradbišč,” dodaja.

Z namero, da pod takimi pogoji od gradnje hale odstopajo, je seznanil občino. “Če se ne najde rešitev, bomo poiskali zemljišče drugje, tukaj pa naj raste robida,” pravi Štrukelj, ki ni popolnoma zaprl vrat za rešitev problema: “Vse možnosti in vzvode imajo na občini.”

Milan Turk

župan

“Podjetje razumem, komunalni prispevek ni nizek, ker je predvidena relativno draga komunalna infrastruktura. Skušali jo bomo racionalizirati in se prijaviti na razpise za razvoj poslovnih con.”

Skušali bodo poceniti drago infrastrukturo

Župan Milan Turk pritrjuje, da se je s podjetjem pogovarjal. Kot pravi, se komunalni prispevek odmerja po predpisih, lastniki še nepozidanih parcel so med seboj enakomerno obremenjeni. Poudarja pa, da je program opremljanja narejen in ne drži, da se ne bi dalo graditi. “Podjetje razumem, komunalni prispevek ni nizek, ker je tam predvidena relativno draga komunalna infrastruktura,” se strinja. V glavnem zaradi cest in krožišč, ki naj bi v coni ob hitri cesti stali kar 4,3 milijona evrov. Načrtovali so jih, ker so predvidevali, da bodo tam trgovski centri, hoteli in zabavišča. “Ker so se razmere na teh površinah spremenile in so se pokazale nove potrebe, bi v vsakem primeru preverili OPPN in program opremljanja. Kolikor se bo dalo, bomo skušali zadeve prilagoditi in racionalizirati,” zagotavlja in napoveduje, da se bo občina, če bodo lastniki zemljišč za, prijavila na razpis za razvoj poslovnih con. “Z vsem tem lahko znižamo komunalni prispevek.” Vprašanje pa je, do kolikšne mere ga lahko znižajo.

Če bi Inox center zdaj gradil svojo infrastrukturo, se mu ne bi bilo treba na novo priključevati na tisto, ki jo bo zgradila občina kasneje, trdi Turk: “Ob glavni cesti je občina pripravljena takoj zgraditi ustrezna vodovod in fekalno kanalizacijo in hidrantno omrežje.”

459.000

evrov bi moral Inox center plačati komunalnega prispevka.

Kot kaže, nasproti Lesnine še nekaj časa ne bo novih hal. Tudi če občina dopolni OPPN in oklesti program opremljanja, bodo akti v najboljšem primeru narejeni v letu dni. Kaj se bo iz vsega skupaj izcimilo, budno spremljata soseda Inox centra, ki tudi načrtujeta graditi.


Najbolj brano