Prekršek že, vendar neznatnega pomena

Komisija za preprečevanje korupcije nam je včeraj v svojem pojasnilu o prekršku, ki sta ga storila piranska svetnika Robert Fakin in Milica Maslo Bezer, ko sta glasovala o Javnem podjetju Okolje Piran, pojasnila, da je zoper oba uvedla prekrškovni postopek. Glede na dokumente, ki jih ima Robert Fakin, pa je jasno, da sta bila zgolj pisno opozorjena.

Komisija za preprečevanje korupcije nam je včeraj v svojem 
pojasnilu o prekršku, ki sta ga storila piranska svetnika Robert 
Fakin in Milica Maslo Bezer, ko sta glasovala o Javnem podjetju 
Okolje Piran, pojasnila, da je zoper oba uvedla prekrškovni 
postopek.

 Foto: Zdravko Primožič/FPA
Komisija za preprečevanje korupcije nam je včeraj v svojem pojasnilu o prekršku, ki sta ga storila piranska svetnika Robert Fakin in Milica Maslo Bezer, ko sta glasovala o Javnem podjetju Okolje Piran, pojasnila, da je zoper oba uvedla prekrškovni postopek.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

PIRAN > Pooblaščena uradna oseba Komisije za preprečevanje korupcije je v odločitvi, ki jo je Fakin prejel v začetku septembra 2021, zaključila, da sta z Milico Maslo Bezer storila prekršek neznatnega pomena, saj je storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega (omenjeno dejanje je Robert Fakin storil prvič, piše komisija) in pri katerem ne bo nastala škodljiva posledica ali je ta neznatna.

“Ob upoštevanju vsega navedenega pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa ocenjuje, da je glede na pomen dejanja pisno opozorilo zadosten ukrep. Kršitelja hkrati opozarja, da pri ponovitvi prekrška, pa čeprav bo storjen v enakih okoliščinah, ni nujno, da bo uporabljena takšna nadomestitev izreka sankcije,” piše v pravnomočni odločitvi komisije.

Kot smo poročali včeraj, se je sklenila zgodba, ki se je začela leta 2020, ko je komisija prejela prijavo zaradi suma kršitve določb o nasprotju interesov. Svetnika sta namreč na seji občinskega sveta glasovala pri točkah, ki sta se nanašali na letno poročilo Javnega podjetja Okolje Piran in program dela za leto 2020.

Bolje bi bilo, če tega ne bi bila storila, saj je bil takrat Fakin član nadzornega sveta Okolja Piran, Maslo Bezer pa je v Okolju zaposlena in je tudi sama sodelovala pri pripravi enega od dokumentov. Svetnika sta se znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov in nista storila vsega, da se temu izogneta.


Najbolj brano