Dražji energenti udarili tudi domove za ostarele

Podražitve energentov in hrane zelo bremenijo tudi domove za ostarele. Njihovi stanovalci lahko zato pričakujejo, da se bodo marca podražile oskrbnine. Izračunov, za koliko bodo morali podražiti oskrbo, v domovih še nimajo, ne bodo pa bremena kar v celoti preložili na stanovalce.

V domovih za ostarele se marca cene oskrbe uskladijo z rastjo 
stroškov.  Foto: STA
V domovih za ostarele se marca cene oskrbe uskladijo z rastjo stroškov.  Foto: STA

LJUBLJANA, PRIMORSKA > Stroški za zemeljski plin so se v Domu upokojencev Nova Gorica decembra lani v primerjavi z decembrom 2020 povečali za 337 odstotkov. Izdatki za gorivo - ta postavka je zanje pomembna, ker izvajajo tudi pomoč na domu - so se povečali za 230 odstotkov. “Ti dve podražitvi sta dramatični. Zemeljski plin je vir ogrevanja v Domu Nova Gorica. Izdatek se je povišal iz 4000 evrov mesečno na 25.000 evrov mesečno,” pravi direktor doma Bojan Stante.

Bojan Stante (foto: Alenka Ožbot)

Kako se usklajujejo cene storitev

Cene storitev institucionalnega varstva se usklajujejo enkrat letno na podlagi letne rasti elementov cen, ki jo objavi ministrstvo za delo najkasneje do 15. februarja. Stroški dela se uskladijo skladno s spremembami kolektivnih pogodb in drugih aktov za določanje plač na državni ravni, stroški materiala in storitev pa se usklajujejo skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin (december na december), pojasnjujejo na ministrstvu za delo.

Podražitev ne bodo kar prenesli na stanovalce

Drugih povišanj cen v domovih in centrih, ki jih upravljajo, še niso občutili, saj so javna naročila sklenili še pred podražitvami. A te pogodbe se iztekajo in kmalu bo treba skleniti nove, po novih cenah.

Domovi marca redno usklajujejo cene oskrbe z rastjo stroškov. “Del višjih stroškov dejansko lahko poračunamo pri uporabnikih, a zagotovo niti ne bomo hoteli niti nam ne bodo dovolili dramatičnih podražitev oskrbnin,” Stante zavrača skrbi, da se bodo zaradi dražjih energentov storitve za uporabnike zelo podražile. “Popolnoma mi je jasno, da ne moremo ljudem reči, naj plačujejo tretjino višje oskrbnine.” Podražitve za uporabnike bodo, a bodo zmerne, morda dvoodstotne.

Domovi bodo nove cenike šele potrjevali. Zdaj šele zbirajo in analizirajo podatke o višjih izdatkih ter čakajo podatke ministrstva o letni rasti elementov cen. Direktorji zato neradi javno napovedujejo, koliko več bodo morali po marcu plačevati njihovi stanovalci. To bi bilo preveliko ugibanje.

Razmere se od doma do doma razlikujejo glede na vrste energentov in veljavnost že sklenjenih pogodb. V Postojni, denimo, se ogrevajo na lesno biomaso, v Ilirski Bistrici na ekstra lahko kurilno olje in utekočinjen naftni plin-UNP. Letne pogodbe za energente in živila še veljajo, zato se učinek višjih cen pri poslovanju v letu 2021 še ne bo poznal, pojasnjujejo v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica. “Pričakovano se bo podražitev cen energentov in živil zagotovo odrazila v višjih stroških teh kategorij v letu 2022.”

Ponekod pri hrani že beležijo očitno rast cen

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so že preverili, kaj se dogaja na terenu po vsej državi. “Socialnovarstveni zavodi po do sedaj zbranih podatkih v povprečju beležijo približno 16-odstotno rast izdatkov za električno energijo in skoraj 46-odstotno rast izdatkov za ogrevanje glede na enako obdobje lanskega leta,” nam je pojasnila strokovna sodelavka skupnosti Nina Zabret in poudarila, da se večina teh ustanov ogreva prav na zemeljski plin. Tudi pri hrani že opažajo 17-odstotno rast cen. “Glede na rast stroškov, ki smo ji priča predvsem v zadnjem obdobju, pričakujemo, da se bodo cene oskrbe zagotovo zvišale.”

V skupnosti verjamejo, da bodo domovi naredili vse, da bi stanovalci podražitve čimmanj občutili. Sedanji način določanja cene oskrbe pa je po njihovem sistemska težava, ki že desetletja ni ustrezno urejena. “V obstoječem sistemu se lahko prevalitev stroškov na stanovalce prepreči le z dodatnimi sredstvi iz proračuna,” je pojasnila Zabretova.


Najbolj brano