Oljčne tropine lahko trosijo po njivah in oljčnikih

Oljkarji in oljarji bodo končno lahko oljčne tropine uporabili za gnojenje, za kar so si na Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper prizadevali več kot 15 let. Vlada je sprejela uredbo, ki je še manjkala, v kateri določa, kdaj in kako je to dovoljeno.

Oljčniki bodo lahko dobili gnojilo - oljčne tropine.  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Oljčniki bodo lahko dobili gnojilo - oljčne tropine.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

PRIMORSKA > “Veseli smo, da nam je po 15 letih prizadevanj končno uspelo. Zdaj so na vrsti oljkarji in oljarji, da začnejo uredbo uresničevati in tropine smotrno uporabljati pri gnojenju svojih oljčnikov. Z ministrstvom za kmetijstvo se dogovarjamo, da bi na letošnjih Hlajevih dnevih oljkarjem in oljarjem podrobneje predstavili nova pravila uporabe tropin,” je povedala predstojnica inštituta dr. Maja Podgornik.

Oljar Franko Lisjak je zadovoljen. “Končno. Oljčne tropine so naravni kompost, idealno za Istro, kjer humusa primanjkuje,” poudarja. A vidi v izvajanju uredbe tudi težavo za oljarje. “Ravno ko imamo oljarji največ dela s stiskanjem oljk, naj bi trosili tropine po njivah in oljčnikih, to bo težko. Po drugi strani pa je to lahko tudi nevarno, tropine so takoj po stiskanju namreč še zelo mokre in spolzke, traktorju lahko mimogrede zdrsne,” opozarja.

Tropine se lahko uporabi najpozneje v 24 urah od njihovega nastanka oziroma v povprečju največ sedem dni od njihovega nastanka, če pride med skladiščenjem oljčnih tropin in rastlinske vode do mešanja s svežimi tropinami oziroma 14 dni od začetka polnjenja skladišča z oljčnimi tropinami.

Uredba določa, da se lahko kot organsko gnojilo uporabi vlažne, mokre ali suhe oljčne tropine ter rastlinsko vodo, tako da je to lahko tekoče ali trdno gnojilo. Tropine se lahko uporabi najpozneje v 24 urah od njihovega nastanka oziroma, če pride med skladiščenjem oljčnih tropin in rastlinske vode do mešanja s svežimi, v povprečju največ sedem dni od njihovega nastanka, če je od začetka polnjenja skladišča oziroma od vsakega predhodnega popolnega praznjenja skladišča preteklo največ štirinajst dni.

Pri uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje se morajo upoštevati prepovedi in omejitve gnojenja ter zahteve glede raztrosa na kmetijsko zemljišče v skladu z uredbo, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Pri gnojenju se morajo upoštevati tudi časovne omejitve gnojenja. Zavezanci morajo imeti zagotovljeno tudi primerno skladišče za oljčne tropine in rastlinsko vodo, razen če jih lahko uporabijo za gnojenje najpozneje v 24 urah po njihovem nastanku.

Oljarne morajo spremljati polnjenje in praznjenje skladišča, podatke o oddaji, prejemu in uporabi oljčnih tropin pa morajo voditi vsi zavezanci, še določa uredba o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje.


Najbolj brano