Pravnica je hotela načrtno ogoljufati upokojenko

Solkanka Jožefa Curk si je končno oddahnila. Pravici, ki jo je zaradi nekdanje prijateljice Irene Aš Gradecki iskala na sodišču, je po skoraj osmih letih zadoščeno. Sodišče je ugotovilo, da je Dolenjka premišljeno izrabila zaupanje dveh starejših ljudi, da bi prišla do njune hiše. Za poskus goljufije in ponarejanje listin ji je izreklo pogojno zaporno in denarno kazen.

Jožefi Curk (levo) je hišo v Solkanu z goljufijo želela “ukrasti” Irena 
Aš Gradecki (desno) (fotografija je iz leta 2011). Foto: Osebni arhiv Jožefe Curk
Jožefi Curk (levo) je hišo v Solkanu z goljufijo želela “ukrasti” Irena Aš Gradecki (desno) (fotografija je iz leta 2011). Foto: Osebni arhiv Jožefe Curk

NOVA GORICA > “Dolg dokazni postopek je onkraj razumnega dvoma pokazal, da je obdolžena storila vsa tri očitana ji kazniva dejanja in je zanje kazensko odgovorna,” je ob razglasitvi sodbe Ireni Aš Gradecki v četrtek dejal sodnik Igor Majnik. Za poskus goljufije in dve kaznivi dejanji ponarejanja listin je Dolenjki novogoriško okrožno sodišče izreklo pogojno obsodbo. V kolikor v naslednjih dveh letih dejanj ne bo ponovila, ji ne bo treba v zapor za 22 mesecev. Pri odmeri kazni je upoštevalo, da Novomeščanka do sedaj ni bila še nikoli kaznovana ter potek časa, ni pa moglo spregledati dejstva, “da je za dosego lastnih koristi načrtno in premišljeno izrabila zaupanje dveh starejših oseb, neveščih prava”. Ireni Aš Gradecki je zato izreklo še denarno kazen v višini slabih 4000 evrov.

Jožefa Curk je dejala, da v svojem življenju še ni videla 60.000 evrov v gotovini. Foto: osebni arhiv Jožefe Curk

Zlorabila podpisa starejšega para

Odločba davčnega urada za odmero davka na nepremičnino je sredi leta 2014 prižgala alarm pri Jožefi Curk iz Solkana, ki bo čez mesec dni dopolnila 90 let. Tako je izvedela, da je lastnica le polovice svoje hiše. Drugo polovico naj bi pokojni mož Ivan v oporoki zapustil njuni dolgoletni prijateljici Ireni Aš Gradecki, ki so ji zato na novogoriškem okrožnem sodišču sodili zaradi treh kaznivih dejanj iz leta 2014.

Novomeščanka, po poklicu sicer pravnica, je na zatožno klop novogoriškega okrožnega sodišča prvič sedla spomladi leta 2019, ko je na predobravnavnem naroku zanikala očitke iz obtožbe.

Novogoriško tožilstvo je v obtožnici trdilo, da je junija leta 2014 poskušala ogoljufati Jožefo Curk tako, da ji je v podpis dajala različne dokumente za urejanje medsosedskih odnosov, med drugim prodajno pogodbo, s katero naj bi ji za 60.000 evrov prodala svojo polovico hiše v Solkanu in potrdilo o prejemu tega zneska v gotovini kot kupnino.

“Toliko denarja v gotovini še nikoli nisem videla v življenju,” je njeno namero zanikala oškodovanka. A ko je od davčnega urada izvedela, kaj je podpisala, svojega podpisa v pogodbi ni želela overiti, zato je goljufija ostala le pri poskusu.

Ob tem je Dolenjki tožilstvo očitalo še ponarejanje oporoke Ivana Curka, v kateri naj bi ji zapustil svojo polovico hiše, ter vloge, ki jo je vložila na novogoriško občino za izdajo potrdila, da občina za nepremičnino v Solkanu ne bi uveljavljala predkupne pravice.

Obtožena je trdila, da ji je Jožefin mož v bolnišnici pred smrtjo podpisal oporoko in se strinjal s tem, da ji zapusti svojo polovico hiše, 60.000 evrov v gotovini pa naj bi sredi leta 2014 prinesla Jožefi v Solkan in jih v kuverti pustila na kuhinjskem pultu.

Dolenjka je trdila, da je kupnino za polovico hiše v Solkanu v višini 60.000 evrov junija leta 2014 izročila Jožefi, ki pa je to odločno zanikala.

Ključno vlogo so imele ugotovitve izvedencev

V skoraj tri leta trajajočem dokaznem postopku je sodišče zaslišalo več prič - od bližnjih oseb oškodovanke do družinskih članov obdolžene. Izvedenska mnenja sta pripravila grafologa ter psihiater in nevrolog, ki so ugotovili, da je bil sporni podpis Ivana Curka na oporoki izpisan dinamično in spontano, v primerjavi z drugimi njegovimi podpisi pa tega niso mogli potrditi. Njegove motorične spodobnosti so bile že precej slabe, zato bi se težko izboljšale.

Malo verjetno je tudi bilo, da da bi bil sposoben podpisati oporoko brez motenj, zato bi prepoznali moteno koordinacijo gibanja. Glede na zdravila, ki jih je tik pred smrtjo jemal, ne bi bil sposoben razumeti, kaj v oporoki piše. “Jasno je, da Ivan Curk tega ni podpisal,” je med drugim ugotovil sodnik.

Izkazalo se je še, da sta bila tistega dne, ko naj bi Irena Aš Gradecki prinesla v Solkan kupnino za drugo polovico hiše v gotovini, ves dan pri Jožefi na obisku sorodnika, ki sta potrdila, da nihče ni prinesel denarja. Oporočna priča v bolnišnici naj bi na sodišču večkrat spremenila svojo izjavo, zato je bila neverodostojna.

Zakonca hiše nista nameravala prodati

Tožilka Darinka Kastelan je v daljši zaključni besedi poudarila, da je bila izjava oškodovanke skozi celoten postopek - kljub njeni starosti - skladna in verodostojna. “S pokojnim možem sta obdolženi popolnoma zaupala, a se nikoli nista pogovarjala, da bi hišo prodala, ali jo komu zapustila, kot le drug drugemu. Po smrti enega od njiju bi njegovo polovico dedoval preživeli del para,” je še pojasnila. “Mož in sin obdolžene sta se sredi leta 2014 v Novi Gorici tudi fotografirala, kar je nenavadno, razen če sta zasledovala nek cilj,” je sklenila. Za Dolenjko je predlagala enotno dvoletno zaporno kazen s triletno preizkusno dobo.

Odvetnik Miha Mozer, ki je zagovarjal Novomeščanko, pa je poudaril, da v spisu ni dovolj dokazov, ki bi potrjevali očitke iz obtožbe. “Izjava obdolžene je konsistentna, nikogar ni spravila v zmoto, ampak je Curkovi izročila 60.000 evrov, kar se sklada z izjavami njenega moža in sina. Niti ni dokaza, da Curkova ne bi vedela, kaj podpisuje, saj se je na pet izvodov pogodbe podpisala k svojemu imenu, ki je bilo natisnjeno z veliki tiskanimi črkami. Prav tako ni znala povedati, katere listine ji je obdolženka še dala v podpis,” je med drugim menil. Sodišču je predlagal, naj Ireni Aš Gradecki izreče oprostilno sodbo. Obtožena k odvetnikovim besedam ni imela nič za dodati.

Sodišče je sledilo tožilstvu, a izreklo deloma milejšo kazen od predlagane. Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo.


Najbolj brano