Nove turistične zgodbe bodo prinesle nove obiskovalce

“Dober igralec drsa tja, kjer je plošček, najboljši pa tja, kjer ta šele bo,” je smisel in delo prenovljenega Zavoda za turizem Pivka strnila nova direktorica Jana Gržinič, ki pravi, da bodo v zavodu iskali rešitve, ki bodo zanimive in privlačne na dolgi rok, ne samo ta trenutek. Njihov glavni izziv bo iskanje novih podjetniških priložnosti na področju trajnostnega turizma.

Direktorica Zavoda za turizem Pivka Jana Gržinič si želi pivko turistično 
ponudbo še obogatiti in jo približati širšemu krogu obiskovalcev.  Foto: Osebni arhiv
Direktorica Zavoda za turizem Pivka Jana Gržinič si želi pivko turistično ponudbo še obogatiti in jo približati širšemu krogu obiskovalcev.  Foto: Osebni arhiv

PIVKA > Potem ko je pivška občina lani spomladi iz Zavoda za turizem Pivka izločila Park vojaške zgodovine, ki je postal samostojni zavod, je ta z novembrom dobil tudi novo direktorico, dotedanjo pivško podžupanjo Janjo Gržinič.

Reorganizacija Zavoda za turizem je bila nujna predvsem zaradi prenosa upravljanja centra za velike zveri Dina, ki je zaživel avgusta lani. Poleg Dine bo zavod upravljal še z Ekomuzejem pivških presihajočih jezer, kinom in Krpanovim domom, kjer ima tudi sedež, pod njegovo okrilje pa sodi tudi TIC.

Jana Gržinič

direktorica Zavoda za turizem Pivka

“Na eni strani imamo zelo močno vojaško in tehnično dediščino, na drugi strani pa bomo z novim zavodom v ospredje postavili naravovarstveno tematiko. Tako bomo pivško turistično ponudbo še obogatili in približali širšemu krogu obiskovalcev.”

Gržiničeva v Dini in Ekomuzeju vidi nekakšno protiutež Parku vojaške zgodovine. “Na eni strani imamo zelo močno vojaško in tehnično dediščino, na drugi strani pa bomo z novim zavodom v ospredje postavili naravovarstveno tematiko. Tako bomo pivško turistično ponudbo še obogatili in približali širšemu krogu obiskovalcev.”

Digitalna nadgradnja Dine

Poleg razširitve Ekomuzeja, ki jo v letošnjem letu v okviru projekta Pivka.kras.presiha načrtuje občina, se bodo na zavodu posvetili tudi nadgradnji Dine. “Gre za del, ki se dogaja v urbanem naselju. Trenutno zanj še iščemo vire financiranja in tu se kot ena od možnosti poleg Interregovih projektov kaže tudi digitalizacija, za katero bo na voljo precej evropskih sredstev. Z ministrom za kohezijo Zvonkom Černačem smo o tem že načeli pogovore,” je povedala.

V prvih treh mesecih od odprtja je Dino obiskalo že več kot 3000 obiskovalcev, med katerimi prevladujejo šole in družine.

Prenovljena dvorana v Krpanovem domu in sejna soba ponujata tudi možnosti za razvoj kongresnega turizma. Pozabili ne bodo niti na dvorec Ravne. Občini bodo ponudili pomoč pri projektu oživitve tega pivškega bisera in iskanju investitorjev. Nujno bo seveda tudi sodelovanje z društvi, upokojenci in mladimi ter povezovanje s ponudniki na Pivškem. Posvetili se bodo digitalizaciji, pripravljajo pa tudi novo spletno stran Visit Pivka.

Oživljanje centra Pivke

“Premalo se zavedamo, v kako lepih krajih živimo. Velikokrat nas ta neambicioznost ovira. Že zdaj na Pivško prihaja veliko obiskovalcev. Če jim bomo ponudili še kaj novega, jih bo še več,” je prepričana Gržiničeva, ki se bo posvetila tudi oživljanju centra Pivke. “Kulinarična prireditev Okusi pivških jezer so se že razvili v prepoznaven in odmeven dogodek, zato jih velja ohraniti.”

Zavod se bo zaenkrat financiral večinoma iz občinskega proračuna, ima pa tudi svoj tržni del prihodkov od prodanih vstopnic, promocijskih izdelkov in raznih delavnic. “Za zdaj je sicer to manjši del prihodkov, bomo pa zagotovo šli korak naprej in ponudili tudi nove dogodke in doživljaje, predvsem izobraževalne s področja okolja. Letos pričakujemo tudi 11.000 obiskovalcev Dine, če bodo seveda razmere to dopuščale,” napoveduje.

Trenutno sta na zavodu zaposleni dve, predvideni pa sta še dve novi zaposlitvi. “Trenutno še iščemo profil, ki bi nam glede na vse predvidene dejavnosti zavoda najbolj odgovarjal, vsekakor pa potrebujemo multifunkcijske ljudi, ki lahko pokrivajo več področij,” pojasnjuje direktorica.

Sledili bodo naravovarstveni niti

Da je v občini še veliko neizkoriščenega turističnega potenciala, meni tudi župan Robert Smrdelj, ki glavno poslanstvo zavoda vidi v nadgrajevanju naravovarstvene niti, ki jo je občina uspešno začrtala že s krajinskim parkom. “S tem, ko podpiramo zavod, poskušamo ustvarjati čim boljše pogoje za podjetniške iniciative na področju turizma na trajnostni način,” je prepričan.

Postopoma bodo na zavod prenesli tudi upravljanje s krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera. “Glavni izziv novega zavoda vidim predvsem v tem, kako z mreženjem vseh teh znanj in ljudi znotraj že delujoče turistične infrastrukture, poiskati potencial za nove podjetniške zgodbe,” pravi.


Najbolj brano