Okolje brez pravnega varuha

Primer sežanskega odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih vod, ki je že skoraj 20 let neskladen z zakonodajo, pa še kar ostaja, je slika države, v kateri marsikaj ne deluje tako, kot bi moralo. In da v skoraj 20 letih ni bilo nikogar, ki bi napisal nekaj dopolnil zakona o lokalni samoupravi ali drugega zakona tako, da bi zapolnil to pravno praznino.

Na prvi pogled se zdi problem majhen, obroben: sežanski občani, do katerih občina še ni zgradila kanalizacije, morajo že 19 let plačevati čiščenje vsebine svojih odplak (iz greznic) tako, kot da bi kanalizacijo imeli, medtem ko so po vaseh dolgo to plačevali glede na količino prečiščenih grezničnih odplak. In ko so občani to neenakost poskušali izpodbiti pred ustavnim sodiščem, je to ugotovilo, da je pristojno samo za presojo skladnosti zakonov, ne pa tudi občinskega odloka s podzakonskim aktom (uredbo). Enako je odločilo, ko se je nanj v desetih letih na pobudo ministrstva za okolje že dvakrat obrnila vlada, ki je ugotovila, da sežanska občina ne spoštuje uredbe.

Ali bosta ločeni mnenji dveh ustavnih sodnikov kaj premaknili? Srčno upamo. Tako zaradi občanov, ki že 19 let brez uspeha iščejo svojo pravico, predvsem pa zaradi okolja, ki mora imeti pravnega varuha.

Zdaj sta dva ustavna sodnika odločitvi končno pripisala, da bi veljalo to vrzel zapolniti. Kajti sežanski odlok o kanalizaciji še zdaleč ni edini. Prav na področju varstva okolja in ohranjanja narave je veliko strokovnih podrobnosti, ki jih parlament z zakoni ne more natančno določit, zato jih, kot mu tudi dovoljuje 120. člen ustave, prepusti v urejanje vladi, torej z odloki in uredbami. Takih odlokov in uredb je na stotine, mnogi urejajo tudi pravila EU, zlasti direktiv. Z njimi pa morajo biti usklajeni tudi občinski odloki, ki na terenu, za vsako občino, določajo, kako denimo varovati tla pred odpadno vodo.

In če občinski odlok ni usklajen z uredbami? Vlada, ki je pristojna za izvajanje svojih uredb, ima zvezane roke. Lahko sicer prepove izvajanje odloka, a to samo v primeru, ko bi izvajanje naredilo več škode kot neizvajanje. V primeru, kot je sežanski, ko je z vidika varovanja okolja seveda bolje, da se občinski odlok izvaja, saj tako občani plačujejo za čiščenje odplak, četudi preveč in verjetno nezakonito, pa ne more storiti ničesar. Nima se komu pritožiti, ker pritožnik za te primere v pravnem sistemu ni predviden.

Ali bosta ločeni mnenji dveh ustavnih sodnikov ob zavrnitvi presoje sežanskega odloka kaj premaknili? Srčno upamo. Zaradi občanov, ki že 19 let brez uspeha iščejo svojo pravico, predvsem pa zaradi okolja, ki mora imeti pravnega varuha.


Preberite še


Najbolj brano