Programsko-produkcijski načrt RTVS za leto 2022 potrjen

Programski svet RTVS je danes potrdil programsko-produkcijski načrt (PPN) za leto 2022. Zanj je glasovalo 17 članov, pet jih je bilo proti, štirje pa so bili vzdržani. Prav tako je dal pozitivno mnenje k predlogu finančnega načrta za leto 2022, o katerem bo odločal nadzorni svet. Za je glasovalo 17 članov, dva sta bila proti, pet pa vzdržanih.

 Foto: STA
Foto: STA

LJUBLJANA > V skladu z enim od današnjih sklepov je programski svet dopustil trimesečno prehodno obdobje za postopno uveljavitev pri delu programskih sprememb, ki se nanašajo na informativni program Televizije Slovenija (TVS). Te bodo stopile v veljavo najkasneje do konca marca 2022. Do takrat bo za ta del programa veljala programska shema za leto 2021. Še pred uvedbo novosti pa bo vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v največji možni meri spremembe uskladilo s programskimi in produkcijskimi delavci.

Večina novinarjev v informativnem programu TVS namreč meni, da je PPN v pomembnem delu nedorečen, predvsem pa je nejasno, kako bi ga sploh lahko izvajali. To po njihovi oceni še posebej velja za obsežne programske sklope na drugem programu.

V predlogu finančnega načrta za leto 2022 so celotni prihodki načrtovani v višini 136,7 milijona evrov, celotni odhodki pa v višini 136,67 mio evrov, tako da je ob koncu leta 2022 predviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 31.000 evrov.

V razpravi o predlogu PPN je Ana Tavčar Pirkovič iz vrst zaposlenih na RTVS izpostavila pomen, ki ga ima zadovoljen in motiviran kolektiv, medtem ko je kolektiv informativnega programa TVS zdaj "jezen in žalosten". "Kolektiv žalostnih in jeznih novinarjev ne bo dal dobrega programa," je posvarila. Glede na to je pozvala k dodatnim pogovorom.

Leon Oblak pa je povedal, da velika večina programskih svetnikov meni, da je gledanost informativnega programa TVS slaba, še zlasti Dnevnika in Odmevov. Večina programskih svetnikov zato po njegovih navedbah meni, da je treba nekaj spremeniti. Novo vodstvo javnega zavoda ima zato odgovornost, da ob konsolidaciji finančnega stanja dvigne gledanost in poslušanost informativnega programa, je poudaril.


Najbolj brano