Mamljiva cena za Aqualandio, ki je morda nikoli ne bo

Do četrtka do 15. ure stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec zbira zavezujoče ponudbe za zemljišči v zahodnem delu Livad, ki sta v lasti Primorja v stečaju in njegovega hčerinskega podjetja TPC Livade. Skupaj gre za 38.354 kvadratnih metrov površin, ki pa jih prodajajo v paketu za enotno izhodiščno ceno 1,353.947 evrov.

Zemljišče, ki je naprodaj, je na območju nekdanjega kamnoloma, 
med Livadami in Jagodjem. Fotografija je nastala  pred kakšnim 
letom.    Foto: Tomaž Primožič/FPA
Zemljišče, ki je naprodaj, je na območju nekdanjega kamnoloma, med Livadami in Jagodjem. Fotografija je nastala pred kakšnim letom.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

IZOLA > Večje zemljišče, veliko 20.885 kvadratnih metrov, je Primorjevo, medtem ko TPC Livade pripada 17.469 kvadratnih metrov. Primorjeve parcele so ovrednotene na najmanj 737.268 evrov, tiste od hčerinskega podjetja pa na 616.679 evrov, kar skupaj nanese 1,35 milijona.

Varščina za večje zemljišč znaša 36.863 evrov in za manjše 30.834 evrov, skupaj torej 67.697 evrov. Ponudnik, ki bo uspešen, jo bo poravnal ob sklenitvi prodajne pogodbe, lahko pa Primorju izstavi nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv, izdano tudi v korist TPC Livade. Garancija se mora glasiti na znesek v višini celotne varščine in mora biti veljavna še najmanj dva meseca.

35,3

evra za kvadratni meter znaša izhodiščna cena za prodajo

Ker izhodiščna prodajna cena znaša le 35,3 evra za kvadratni meter, jo v Primorju ocenjujejo kot “primerno” glede na lokacijo zemljišč in njihovo do zdaj neuspešno prodajo. Januarja leta 2017 pri zbiranju zavezujočih ponudb so zahtevali najmanj 4,16 milijona evrov. Glede izida zdajšnjega prodajnega postopka pa vodja oddelka nepremičnin Primorja v stečaju David Gajić ne daje nobenih informacij, “ker postopek še poteka”.

Rudolf Hramec, zakoniti zastopnik Primorja in zastopnik TPC Livade, ponudbe zbira po pošti in na sedežu podjetja v Ajdovščini. Če bo dobil več ponudb, bo dal prednost najvišji kupnini, ki načeloma ne sme biti nižja od izhodiščne cene. Če bo dobil več ponudb z enako najvišjo ceno, bo upošteval najkrajši rok plačila, ki mu ga lahko zagotovijo. Če se ponudniki in njihove ponudbe niti pri tem ne bodo razlikovali, pa bo dal prednost prej prejeti ponudbi. Če bodo posel uspešno izpeljali, bo TPC Livade na parcelah zagotovil bremen prosto lastninsko pravico in izbrisal hipoteke. Iz razpisne dokumentacije je razbrati še, da bodo sodelujoče o izbiri najugodnejše ponudbe obvestili najpozneje do 19. novembra.

Bodo res zgradili 3,28 hektarjev velik vodni center?

Obe zemljišči sodita v ureditveno cono B1 Zazidalnega načrta Livade-zahod, namenjeno turizmu, rekreaciji in 3,28 hektarjev velikemu vodnemu centru. Po še veljavnem aktu naj bi tam zrasli še bazeni, jezero, plažne in rekreacijske površine, zelenice, gostinski in trgovski lokali in hotel z 200 ležišči ter poslovni prostori. metrov za zunanje obiskovalce. TPC je dobil gradbeno dovoljenje leta 2005, da je še vedno veljavno, so ugotovili leta 2012.


Najbolj brano