Postojnčani bodo glasovali o 58 projektih

Občani Postojne lahko od danes pa do konca oktobra s spletnim glasovanjem odločajo, kateri od 58 predlaganih projektov se bodo uvrstili v participativni proračun občine za naslednji dve leti. Zanje je občina namenila skupno 240.000 evrov.

Več predlogov, o katerih bodo glasovali občani, se  nanaša na 
ureditev mesta z zasaditvijo dreves na javnih površinah, primernejšim odlaganjem odpadkov, postavitvijo košev za smeti in 
pasje iztrebke ter klopi (na fotografiji mestni park).  Foto: Marica Uršič Zupan
Več predlogov, o katerih bodo glasovali občani, se nanaša na ureditev mesta z zasaditvijo dreves na javnih površinah, primernejšim odlaganjem odpadkov, postavitvijo košev za smeti in pasje iztrebke ter klopi (na fotografiji mestni park).  Foto: Marica Uršič Zupan

POSTOJNA > Na Občini Postojna so v roku prejeli 114 predlogov. Od tega se jih je 58, kar je dobra polovica, uvrstilo na glasovanje. Kot so pojasnili na občini, se večina zavrnjenih predlogov (24) že izvaja oziroma so predvideni z drugimi projekti, 16 jih je presegalo predvideno vrednost projekta, ki naj bi se gibala med 2000 in 10.000 evri, razen če je predlagatelj skupina najmanj 50 krajanov, ko lahko vrednost projekta znaša do 20.000 evrov. 13 predlogov se je nanašalo na naložbe, ki niso v pristojnosti občine, dva predloga presegata določeno časovnico izvedbe, en predlog pa ni prispel pravočasno.

Glasovanje bo potekalo od 21. do 31. oktobra prek aplikacije na občinski spletni strani, udeležijo pa se ga lahko vsi občani, ki so na dan glasovanja dopolnili 15 let. “Vsak bo imel možnost glasovati za dva projektna predloga, in sicer za en predlog iz območja, v katerem živi, drugi glas pa bo moral nameniti predlogu iz katerega koli drugega območja,” še pojasnjujejo na občini.

240.000

evrov bo občina v dveh letih namenila za projekte v okviru participativnega proračuna

21 projektov za Postojno

Za območje Postojne je predlaganih 21 projektov. Sedem se jih nanaša na ureditev mesta z zasaditvijo dreves na javnih površinah, primernejšim odlaganjem odpadkov, postavitvijo košev za smeti in pasje iztrebke ter klopi. Občani predlagajo tudi postavitev avtomatskih garderobnih omaric za shranjevanje prtljage na avtobusni in železniški postaji, ureditev igrišča za odbojko na mivki in vzpostavitev mreže urbanih ping pong miz.

Dogajanje v mestu bi popestrili z StreetArt festivalom z izvedbo grafitnih poslikav izbranih zidov po Postojni, gostovanjem festivala uličnega gledališča Ana Desetnica ter delavnicami za spodbujanje recikliranja in ponovne uporabe starih predmetov. Kot vzpodbudo za izobešanje slovenske zastave ob državnih praznikih predlagajo, da bi vsako gospodinjstvo dobilo slovensko zastavo skupaj z brošuro z navodili o pravilnem izobešanju zastave.

V vaseh bi urejali ceste, igrišča, domove …

Na območju Planine in Studenega, kjer bodo krajani izbirali med dvanajstimi projekti, med drugim predlagajo postavitev kamnite makete Ravbarjevega stolpa v krožišču v Planini, ureditev tematske poti na območju nekdanjega Alpskega zidu v okolici Planine, obnovo vaškega vodnjaka v Predjami, izgradnjo pokritega prostora za piknike z baliniščem ob igrišču v Belskem ter ureditev jaška za postavitev novoletne jelke in drogov za zastave v Bukovju.

Med trinajstimi predlogi za območje Prestranka bodo glasovali, denimo, o ureditvah športnega in otroškega igrišča v vasi Koče, pešpoti in razgledne točke na hribu Tabor ter avtobusne postaje v Slavini. Poleg preplastitve nogometnega igrišča si v Prestranku želijo tudi denarne pomoči za pridobitev pravnega mnenja glede postavitve protihrupne ograje in izvajanja neodvisnih meritev hrupa in prahu v povezavi s predvideno avtocestno povezavo, občane pa bi radi informirali o pomenu kraškega podzemnega vodonosnika Javorniki.

Še o štirinajstih projektih bodo glasovali na območju Hruševja. Med predlogi so izgradnja jurčka in obnova balinišča pri vaškem domu v Landolu, ureditev ribnika ter prestavitev spomenika NOB in razširitev dovozne ceste do gasilskega doma v Hruševju, postavitev fitnesa na prostem in spominskih obeležij Juriju Kraigherju - Žoretu in Radu Morelu v Hraščah, izgradnja sanitarij pri igrišču v Goričah in ureditev razpotja v zgornjem delu vasi Šmihel pod Nanosom.


Najbolj brano