Fakulteta za vede o zdravju odprla nove prostore v vipavski stari šoli

Na Univerzi na Primorskem je bilo ob včerajšnjem rektoričinem dnevu še posebej slovesno v Vipavi, kjer so odprli prostore dislocirane enote Fakultete za vede o zdravju. Nekaj manj kot 150 študentov tu obiskuje študijski program Zdravstvena nega. “Čutimo, da smo v Vipavi dobrodošli in želimo se aktivno vključevati v lokalno okolje,” je ob slovesnosti poudaril dekan fakultete Nejc Šarabon.

Rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar z vipavskim 
županom  Goranom Kodeljo (levo) in dekanom Fakultete za vede o 
zdravju Nejcem Šarabonom.  Foto: Alenka Tratnik
Rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar z vipavskim županom Goranom Kodeljo (levo) in dekanom Fakultete za vede o zdravju Nejcem Šarabonom.  Foto: Alenka Tratnik

VIPAVA > Stara šola na Trgu Pavla Rušta je z oktobrom znova postala šola, le da so tokrat namesto osnovnošolcev njen prag prestopili študentje. Občina Vipava je vanjo povabila Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, ki je na Goriškem prisotna že od leta 2006, ko je v Novi Gorici začela izvajati visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega.

V Vipavi se čutijo dobrodošle

Odločitev za selitev dislocirane enote v Vipavo se je po besedah dekana fakultete Nejca Šarabona izkazala za pravilno. “Nas so prepričali načrti o razvoju občine, občina pa je v našem prihodu videla priložnosti za poživitev mesta in družbeno koristnega dogajanja. Sodelavci fakultete čutimo, da smo v Vipavi dobrodošli,” je poudaril ob slovesnem odprtju prostorov fakultete.

Nejc Šarabon

dekan fakultete

“Verjamem, da bomo s Cirius Vipava, domom starejših, zdravstvenimi zavodi, občino in z lokalnim gospodarstvom prepoznavali priložnosti, kako lahko mi nekaj damo temu okolju, hkrati pa to okolje predstavlja za nas priložnost, da krepimo razvojno raziskovalni potencial.”

S prihodom druge univerze v Vipavo je zadovoljen tudi župan Goran Kodelja. “To, da smo v Vipavo pripeljali še 140 študentov, je za nas velik dosežek in potrjuje pravilnost usmeritve vizionarsko zastavljenih ciljev. Vipava nima prostorskih možnosti za razvoj industrije, ampak razvoj terciarnih in kvartarnih dejavnosti. Sodelovanje z Univerzo na Primorskem nam daje odlične obete za nadaljnji razvoj,” je poudaril.

Fakulteta za vede o zdravju je za izvajanje dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega v stari šoli ob klasičnih predavalnicah uredila dve specialni predavalnici in računalniško učilnico, študentsko sobo, sejno sobo za predavatelje in pisarno študentskega referata.

“To je že naša četrta lokacija, in smo srečni, da se nam vsem zdi vrhunska. Tudi študentje so zadovoljni. Tukaj je idealno učno in študijsko okolje, sigurno manjka obštudijskih dejavnosti, ampak ambicije občine so velike,” je izpostavila sodelavka katedre za zdravstveno nego Helena Skočir.

Program v Vipavi v treh letnikih obiskuje skoraj 150 študentov iz različnih koncev Slovenije in približno 20 tujcev. Bojazen, da bo selitev iz Nove Gorice v Vipavo zmanjšala vpis, se po besedah dekana ni uresničila. “V prvi letnik se je vpisalo 53 študentov, tako da smo zapolnili vsa mesta,” je povedal.

Prostori fakultete za vede o zdravju v vipavski stari šoli so sodobno opremljeni za izvedbo študija in tudi vseživljenjskega učenja. (foto: Alenka Tratnik)

Izziva, ki ostajata, sta namestitve in večja ponudba študentske prehrane. Pri prvih je fakulteti roko ponudila tudi občina, ki se je vključila v pogovore s ponudniki turističnih namestitev. “Po naših podatkih je v Vipavi nastanitev našlo približno 20 študentov, večina v dijaškem domu Škofijske gimnazije Vipava, nekaj pa tudi pri zasebnikih. Pogovarjamo se še z nekaterimi ponudniki, dolgoročno pa vidimo rešitev v študentskem domu, ki bi ga lahko uredili v stavbi Cirius Vipava. To bo mogoče po selitvi Ciriusa v novogradnjo na lokaciji ob vipavski vojašnici. Na ministrstvu za izobraževanje projekti že potekajo in verjamem, da se bo gradnja začela v letu 2023,” je pojasnil župan, ki je napovedal, da bo v središču Vipave kmalu na voljo tudi dodatna gostinska ponudba. Tudi za študentske žepe.

Fakulteta vpeta v lokalno okolje

Kot je ob slovesnosti izpostavila rektorica univerze Klavdija Kutnar, je Vipava primer dobre prakse, kako se lahko univerza z ustreznim sodelovanjem vpenja v razvoj lokalnega okolja. “Verjamem, da je današnji dogodek zgolj prvi od mnogih, da bo naša univerza v tem delu primorske regije še vidnejša,” je napovedala.

V Vipavi je že. “Z lokalno knjižnico smo že sklenili dogovor o sofinanciranju gradiva in dostopu do prostorov. Konkretni pogovori o sodelovanju na področju zdravstvene nege in fizioterapije potekajo s Ciriusom, ki je za nas pomemben poligon za izvajanje klinične prakse. Verjamem, da bomo s Cirius Vipava, domom starejših, zdravstvenimi zavodi, občino in z lokalnim gospodarstvom prepoznavali priložnosti, kako lahko mi nekaj damo temu okolju, hkrati pa to okolje predstavlja za nas priložnost, da krepimo razvojno raziskovalni potencial,” je prepričan dekan Šarabon.


Najbolj brano