Razpis za stanovanja

Do srede, 15. septembra, je v Občini Pivka objavljen javni razpis za oddajo vlog za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in za dodelitev tržnih stanovanj v najem.

V Občini Pivka je objavljen javni razpis za oddajo vlog  za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem in za dodelitev tržnih stanovanj v 
najem. Fotografija je simbolična. Foto: Veronika Rupnik Ženko
V Občini Pivka je objavljen javni razpis za oddajo vlog za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in za dodelitev tržnih stanovanj v najem. Fotografija je simbolična. Foto: Veronika Rupnik Ženko

PIVKA > Občina Pivka razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine. Upravičencem, ki bodo uspešni na razpisu, bodo stanovanja oddali v najem predvidoma v letih 2022 in 2023.

Predmet razpisa so tudi stanovanja Stanovanjskega sklada RS. Stanovanja so na območju celotne občine. “Glede na to, da števila razpoložljivih stanovanj v času veljavnosti prednostne liste ni mogoče vnaprej predvideti, bo občina stanovanja oddajala v odvisnosti od razpoložljivosti in števila upravičencev na prednostni listi,” sporočajo iz občinske uprave.

Oblikovali bodo dve ločeni prednostni listi: listo A za stanovanja (okvirno eno stanovanje), predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine, ter listo B (okvirno eno stanovanje) za prosilce, ki so glede na ta pravilnik zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Prednost pri dodelitvi tako neprofitnih kot tržnih stanovanj bodo imele mlade družine, invalidi, družine z manj zaposlenimi, pa tudi tisti, ki bivajo na območu občine več časa.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, veliko približno 55 kvadratnih metrov, je najemnina 200 evrov, najemne pogodbe se bodo sklenile za nedoločen čas.

Najemodajalec ima pravico vsakih pet let preveriti, ali najemnik neprofitnega stanovanja še izpolnjuje dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje. Obrazec vloge je objavljen na spletni strani občine.


Najbolj brano