Bertoška vpadnica še kar čaka na dodatna pasova

Koprska občina in državna družba za avtoceste sta poleti leta 2016 zagotovili, da bo bertoška vpadnica čez dve leti postala štiripasovnica. Z deli naj bi končali v prvi polovici leta 2018. Od takrat so minila tri leta, zgodilo pa se ni še nič, razen interventnega krpanja lukenj in posedkov, ki so se medtem znova pojavili na cestišču.

 Med najbolj načetimi je krožišče pri vhodu v Škocjanski zatok in 
vozišče okrog njega. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Med najbolj načetimi je krožišče pri vhodu v Škocjanski zatok in vozišče okrog njega. Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER > Cesta, ki predstavlja glavno prometnico za dostop do Luke Koper, ni samo preobremenjena, temveč je zaradi velikega števila težkih tovornjakov na več mestih poškodovana. Zato načenja živce tudi voznikom iz Bertokov, Prad, Pobegov, Sv. Antona, ki jo vsakodnevno uporabljajo za vožnjo v središče Kopra.

Bertoške vpadnice kljub prvotnim napovedim še niso začeli širiti v štiripasovnico. Foto: Zdravko Primožič/FPA

16.500

vozil na dan v povprečju prevozi bertoško vpadnico

V Darsu pojasnjujejo, da se po recenziji ukvarjajo z dopolnitvijo projektne dokumentacije in pridobitvijo manjkajočih soglasij na projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje. “Podpisali smo pogodbo za izdelavo investicijske dokumentacije in pogodbo za izvajanje svetovalno-inženirskih storitev za fazo od priprave razpisa za gradnjo do konca gradnje,” pravi Marjan Koler iz Darsa.

Začetek gradnje so premaknili v drugo polovico prihodnjega leta, kar je več kot štiri leta kasneje od prvotno predvidenega datuma. Dela bodo potekala kot vzdrževalna dela v javno korist, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. To pomeni, da se vsaj v tem delu birokratskega postopka ne bo zapletalo. Razpisno dokumentacijo za javno naročilo bodo objavili po potrditvi investicijskega programa, kar je v domeni ministrstva za infrastrukturo. Delitev stroškov izvedbe so opredelili v dogovoru med koprsko občino, direkcijo za infrastrukturo in družbo DARS. “O konkretnih številkah trenutno še ne moremo govoriti,” Koler ne razkriva podrobnosti iz sporazuma. Je pa znano, da ocenjena vrednost gradbenih del vseh treh sklopov v dolžini 1,6 kilometra znaša 11,3 milijona evrov brez davka.

Elektronsko cestninjenje

Projektne rešitve za preureditev bertoške vpadnice v štiripasovnico predvidevajo tudi vzpostavitev sistema za elektronsko cestninjenje tovornih vozil v prostem prometnem toku oziroma vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone (sistem DarsGo), ni pa predvideno cestninjenje vozil do 3,5 tone (to je vinjetnih vozil).

Bertoško vpadnico v povprečju prevozi 16.500 vozil na dan, od tega 2800 vozil nad 3,5 tone največje dovoljene mase. Od teh 2.800 je 320 težkih tovornih vozil. Leta 2030 naj bi se ta številka povzpela že do 25.660 vozil na dan, od tega naj bi jih bilo 4940 nad 3,5 tone in od teh 550 težkih tovornih vozil.


Najbolj brano