Med prednostnimi naložbami so posodobitve v Ortopedski bolnišnici Valdoltra

Zdravstveno ministrstvo je med prednostne investicije že uvrstilo načrtovano širitev in dograditvijo operacijskega bloka v Ortopedski bolnišnici Valdoltra in zanj potrebne nove zaposlitve ter tudi širitev pooperativne fizioterapije z novimi zaposlitvami.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra pričakuje in zaupa zagotovilom 
zdravstvenega ministrstva po uvrstitvi njihovih načrtovanih posodobitev med prednostne v državi.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Ortopedska bolnišnica Valdoltra pričakuje in zaupa zagotovilom zdravstvenega ministrstva po uvrstitvi njihovih načrtovanih posodobitev med prednostne v državi.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

ANKARAN > Gre za pomembne investicije na vrhu seznama načrtovanih investicij v zdravstvenem ministrstvu, ki si prizadeva s predlogom zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031 prisluhniti potrebam slovenskega zdravstva s črpanjem denarja iz različnih virov, tudi evropskih.

V zakonu je Ortopedska bolnišnica Valdoltra (OBV) zajeta s razširitvijo operacijskega dela in dodatnimi zaposlitvami zanj, hkrati tudi s širitvijo in novimi zaposlitvami za pooperativno fizioterapijo in bazensko terapijo.

10

milijonov evrov bo premalo za načrtovane nujne investicije v OBV

Glede te naložbe ministrstvo sicer skopo navaja, da je prejelo “zgolj predlog za projekt 'OB Valdoltra, centralna sterilizacija in OP blok', ni pa investicijske dokumentacije. Po sprejetju omenjenega zakona in zagotavljanju virov financiranja bomo lahko obravnavali predlog tega projekta”.

Vodstvo OBV pa izpostavlja, da je ta načrt investicije skladen z državnim projektom vzpostavitve odpornosti in vzdržnosti slovenskega zdravstva in je prilagojen morebitnim ponovnim obremenitvam zaradi možne ponovitve epidemije oziroma drugih nalezljivih bolezni. “OBV je v okviru poizvedovanja ministrstva pripravila program nujnih investicijskih vlaganj, kjer je na vrhu seznama rekonstrukcija prostorov sterilizacije in ureditev prostora za razširitev kapacitet operacijskega bloka ter rekonstrukcija prostorov za fizioterapijo, vključujoč prenovo bazenskega dela.”

Radoslav Marčan (foto: Tomaž Primožič/FPA)

Za hitrejšo obravnavo pacientov

Direktor Radoslav Marčan pojasnjuje, da bodo le s takimi posodobitvami lahko zagotovili “hitrejšo obravnavo pacientov z boljšimi izidi zdravljenja. Hkrati bomo lahko ob večjih izpadih izvajanja rednega programa ortopedskih storitev na nacionalni ravni zaradi ponovnega izbruha epidemije prevzeli v obravnavo nujne ortopedske bolnike iz drugih zavodov. Že v dosedanji epidemiji covida-19 smo sprejemali ortopedske paciente iz drugih bolnišnic in iz obeh kliničnih centrov, saj so omenjeni svoje kapacitete v največji možni meri namenjali za zdravljenje kovidnih pacientov.”

V OBV izpostavljajo tudi, da sta ti njihovi investiciji v predlogu državnega zakona “uvrščeni kot prednostni in opredeljeni kot nujni za nadaljnji razvoj OBV. Zato smo se tudi že lotili izdelave investicijske dokumentacije v skladu z obstoječo zakonodajo (DIIP). Okvirna ocenjena vrednost je več kot deset milijonov evrov. Glede na zahtevnost priprave dokumentacije in izvedbe javnega naročila bi bili investiciji lahko zaključeni v letu 2023”.


Najbolj brano