Turki v Orehku že urejajo delavsko naselje

Turško podjetje Yapi Merkezi, ki je del konzoricja za izgradnjo drugega tira, je pri Orehku že začelo z rušitvijo kompleksa nekdanje farme, kjer namerava, če bo šlo po načrtih, jeseni postaviti začasni kampus za turške delavce, ki kot podizvajalci sodelujejo pri gradnji drugega tira. S krajevno skupnostjo in občino pa so že podpisali tudi poseben memorandum, po katerem bodo Turki krajevni skupnosti plačali 20.000 evrov za vsako leto bivanja na tem območju.

 Kompleks propadajočih kmetijskih poslopij, ki so bila nekdaj v 
lasti kmetijske zadruge, so že začeli rušiti.  Foto: Veronika Rupnik Ženko
Kompleks propadajočih kmetijskih poslopij, ki so bila nekdaj v lasti kmetijske zadruge, so že začeli rušiti.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

OREHEK > “Na projekt postavitve kampusa gledam pozitivno predvsem z vidika ureditve območja pod vasjo, ki je bilo leta zelo zanemarjeno in nenadzorovano. Glede na izkušnje z Gorenjske, kjer imajo podoben kampus za delavce, ki sodelujejo pri gradnji karavanškega predora, pa verjamem, da bo tudi tukaj sobivanje delavcev in vaščanov potekalo brez težav. Tako podjetje kot vaščani si želimo dobrih odnosov,” pravi Tina Klanjšek, predsednica Krajevne skupnosti Orehek. Skupaj s postojnsko občino in podjetjem Yapi Merkezi so že v začetku junija podpisali memorandum o soglasju, s katerim so uredili odprta vprašanja. Občina in krajevna skupnost sta soglašali s postavitvijo kampusa, podjetje pa se je zavezalo, da bo na območju porušilo obstoječe propadajoče stavbe in v skladu z zakonodajo postavilo začasni kampus, ki ga bo po zaključku projekta drugi tir odstranilo in urejeno območje predalo lastniku.

Od molilnice do športnih igrišč

Ograjen kampus bo na slabih 20.000 kvadratnih metrih med drugim obsegal spalne kontejnerje s kapaciteto preko 800 oseb - poleg turških tudi druge tuje delavce - jedilnico, pralnico, ambulanto, pisarne, prostore za počitek, molilnico, parkirišča, športne površine z igrišči, prostore za varnostno službo...

463.000

evrov je za parcele v Orehku družbi Monetic plačalo podjetje Korle

Hkrati sta se obe strani dogovorili, da bo promet tako v času gradbenih del kot kasneje potekal po lokalni cesti na Hruševje in ne skozi vas, tako da bo motenj čim manj. V zameno za gostoljubje bo Yapi Merkezi krajevni skupnosti decembra 2021, 2022 in 2023 nakazal po 20.000 evrov, v primeru podaljšanja nastanitve pa še dodatnih 20.000 evrov oziroma, v primeru drugačnega dogovora, do konca leta 2024 zagotovil izvedbo določenega projekta v vasi v vrednosti 70.000 evrov. Klanjškova pravi, da konkretnega dogovora glede tega še ni.

Kampus bi bil pravo naselje v malem z vsemi potrebnimi storitvami in tudi 24-urnim varovanjem.

Tina Klanjšek

predsednica Krajevne skupnosti Orehek

“Na projekt postavitve kampusa gledam pozitivno predvsem z vidika ureditve območja pod vasjo, ki je bilo leta zelo zanemarjeno in nenadzorovano.”

Krajevna skupnost se je s podjetjem dogovorila tudi za sprotno komunikacijo, s katero bodo reševali odprta vprašanja, vaščanom bo na voljo tudi poseben elektronski naslov, kamor bodo lahko pošiljali morebitna vprašanja in pripombe.

Novi lastnik je Korle

Začetek del na območju propadajočih hlevov na vrsto let degradiranem območju je sicer omogočila njihova prodaja. Območje, ki je bilo nazadnje v lasti družbe Monetic, kot se po novem imenuje nekdanja družba HETA Asset Resolution, pravna naslednica družbe Hypo Leasing, je v začetku julija odkupilo postojnsko podjetje Korle, ki je v Sloveniji partner turškega podjetja Yapi Merkezi. Kot izhaja iz javno dostopnih podatkov, so za skupno devet parcel odšteli dobrih 460.000 evrov. Podjetje Korle je med drugim lastnik postojnskega hotela Epic oziroma nekdanjega Epicovega kompleksa v Kazarju v Postojni.

20.000

evrov letno bo podjetje Yapi Merkezi plačalo Krajevni skupnosti Orehek

Janez Skubic, direktor podjetja, nam je nakup potrdil in poudaril da so s podjetjem Yapi Merkezi za čas izvajanja projekta drugi tir sklenili poslovni dogovor, po katerem bo na omenjenih parcelah lahko postavil začasni kampus.

“Glede na to, da so turiški inženirji že nastanjeni v našem hotelu Epic v Postojni je bil v prvi fazi naš cilj zagotoviti zemljišče za ureditev kampusa za nastanitev delavcev. To je bil tudi razlog za našo odločitev za nakup parcel na tem območju. Gradnja drugega tira je strateški projekt, ki pomeni nova delovna mesta tudi za domače delavce, zato smo aktivno pristopili k zagotovitvi zemljišča in vseh ostalih podpornih dejavnosti za družbo Yapi Merkezi. Kot njihov partner pozdravljamo to naložbo, da bo tudi kraj in širše območje imelo nekaj od tega. Nenazadnje bo tudi območje, ki je bilo zdaj zapuščeno, urejeno,” nam je povedal Skubic in poudaril, da že od vsega začetka nastopajo zelo transparentno. “Vsi deležniki so bili obveščeni o vseh namerah.”

Na vprašanje, ali že imajo načrte z zemljiščem tudi za vnaprej, po odhodu Turkov, pa pravi, da še ne razmišljajo tako daleč. Neuradno je ena od možnosti tudi dom starejših občanov.

Predpogoj za gradnjo lokacijska preveritev

Na postojnski upravni enoti so nam potrdili, da je Yapi Merkezi vložil prijavo pričetka izvajanja rušitve obstoječih objektov, za kar ne potrebuje gradbenega dovoljenja. Vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pa na upravno enoti doslej še niso prejeli, prav tako z načrtovano ureditvijo niso seznanjeni.

Nekdanje hleve bo začasno nadomestil kampus za turške delavce. (Foto: Veronika Rupnik Ženko)

So pa z načrti seznanjeni na postojnski občini. Po naših informacijah naj bi za omenjeno območje, ki je z veljavnim občinskim prostorskim načrtom opredeljeno kot stanovanjske površine za posebne namene, občinski svet predvidoma na prvi seji po počitnicah sprejel sklep o lokacijski preveritvi, s čimer bi omogočili pospešitev postopkov, sicer bi morali za območje najprej sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Na tej podlagi bo nato lahko investitor tudi zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja.


Najbolj brano