Občina Ilirska Bistrica objavila namero o prodaji 42 zemljišč na Sviščakih

Občina Ilirska Bistrica je na svoji spletni strani objavila namero o prodaji 42 parcel na Sviščakih. Lastnike počitniških hišk, ki morajo svojo ponudbo za nakup oddati do 27. julija, je zmotil način prodaje, ki ga je ubrala občina. Ker se za nakup parcele lahko prijavi kdorkoli, bodo najemniki zemljišč, ki imajo predkupno pravico, morali za parcelo plačati toliko, kot bo ponudil najboljši ponudnik.

Lastniki počitniških hišk na Sviščakih se ne strinjajo z načinom 
prodaje zemljišč, ki ga je ubrala Občina Ilirska Bistrica. Foto: Katja Kirn Vodopivec
Lastniki počitniških hišk na Sviščakih se ne strinjajo z načinom prodaje zemljišč, ki ga je ubrala Občina Ilirska Bistrica. Foto: Katja Kirn Vodopivec

SVIŠČAKI > “Način prodaje parcel na Sviščakih, ki ga je ubrala občina, ni pravičen do najemnikov zemljišč. Zemljišča so dali na licitacijo, s tem pa so na široko odprli vrata raznim zdraharjem, ki bodo to priložnost lahko izkoristili za uveljavljanje svojih interesov,” opozarja eden od lastnikov hišk na Sviščakih, ki se ne želi izpostaviti z imenom.

Prodajajo 42 parcel

Kot smo že poročali, je občina v odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za turistično središče Sviščaki območje razparcelirala na 101 parcelo v velikosti od treh pa do 705 kvadratnih metrov, na eni od prejšnjih sej pa je občinski svet potrdil tudi cene za kvadratni meter zemljišča, ki se gibajo med 25 in 30 evrov. 42 parcel so zdaj ponudili v odkup najemnikom zemljišč, ki imajo predkupno pravico. Med njimi je tudi nekaj novih, še nepozidanih parcel.

Ceno bo določil najboljši ponudnik

Občina namerava z najemniki zemljišč in morebitnimi novimi kupci sicer skleniti neposredne prodajne pogodbe, vendar lastniki vikendic ob tem opozarjajo na sporno navedbo v objavi, ki omogoča, da ponudbo za nakup zemljišča lahko odda kdorkoli.

“V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. V primeru uveljavljanja predkupne pravice najemnika oziroma uporabnika zemljišča bo pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem pod enakimi pogoji, kot jih bo ponudil najboljši ponudnik.”

Kar pa je po mnenju lastnikov hišk najmanj moralno sporno. “Če bi občina želela zgolj in samo urediti lastniška razmerja zemljišč na Sviščakih, bi z vsakim uporabnikom posebej sklenila neposredne pogodbe, saj ocenjene vrednosti posameznih parcel ne presegajo 20.000 evrov.

Tako pa se bo za nakup lahko prijavil kdorkoli, ne samo uporabnik parcele, cene parcel pa lahko poletijo v nebo,” opozarjajo.

Odpoved zahtevkom za izplačilo vlaganj

Kupec zemljišča bo moral pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti tudi overjeno izjavo lastnika hiške, “da zoper Občino Ilirska Bistrica ne bo uveljavljal nobenih zahtevkov, povezanih z imetništvom, lastništvom ali vlaganji v stavbo ali zemljišče, in se vsakršnim tovrstnim zahtevkom odpoveduje”.

Najemniki zemljišč oziroma zainteresirani kupci morajo svojo ponudbo za namero občini oddati na posebnem obrazcu do 27. julija. Če občina do poteka roka za oddajo ponudb ne prejme nobene ponudbe, bodo prodajo nadaljevali “bodisi samostojno bodisi v kompletu z drugimi nepremičninami z eno od drugih prodajnih metod po presoji prodajalca (javna dražba, javno zbiranje ponudb in podobno)”, navajajo v objavi o prodaji.

Če ne kupijo zemljišča, bo treba hiše odstraniti

Poleg tega bo moral lastnik hišice, ki zemljišča ne bo kupil, svojo stavbo odstraniti. “Ljudje so obupani. To je izsiljevanje. Vse, kar je na Sviščakih, smo naredili z lastnimi rokami, občina v to območje zadnjih 30 let ni vlagala nič,” izpostavljajo lastniki hišk, ki še vedno čakajo tudi na poročilo o cenitvi parcel, saj menijo, da so cene komunalno neurejenih zemljišč na Sviščakih previsoke v primerjavi z drugimi lokacijami po občini.

Z najemniki zemljišč ima občina sklenjene pogodbe do leta 2024, najemnih pogodb pa po izteku tega roka ne namerava podaljšati.


Najbolj brano