Krajinski park Strunjan - darilo soli in morskega življenja

Krajinski park Strunjan na severni strani krasi 80 metrov visok flišni klif z naravnim morskim obrežjem, nakar se prek prisojnih in obdelanih pobočij spušča proti jugu vse do doline potoka Roja, morske lagune in še delujočih solin.

Krajinski park Strunjan je edino širše zavarovano območje v Sloveniji, ki obsega tudi morje; vključuje namreč dvestometrski pas obalnega morja, ki je zaščiten tudi v sklopu Naravnega rezervata Strunjan, ter celoten Strunjanski zaliv do Pacuga. Morski del Naravnega rezervata Strunjan je tako poleg naravnega spomenika Rt Madona na skrajnem delu piranskega polotoka biotsko najpestrejše območje slovenskega morja.

Najbolj značilen del Krajinskega parka Strunjan je do 80 metrov visok Strunjanski klif in to je hkrati najdaljši odsek neokrnjene obale na celotni 130 kilometrov dolgi liniji med Gradežem v Italiji in Savudrijo na Hrvaškem, s katero je zamejen Tržaški zaliv. S klifa se krušijo flišne kamnine - drobir peščenjaka se zaobli v prodnike, lapor pa razpade in ustvarja muljasto dno. Ponekod na obrežju in v plitvejših delih morja lahko vidimo tudi osamljene balvane, nastale iz debelejših plasti apnenca.

Najbolj slan del parka pa so znane Strunjanske soline, najsevernejše in najmanjše soline v Sredozemlju, kjer se sol po tradicionalnem postopku pridobiva že več kot 700 let in so zavarovane kot naravni in kulturni spomenik. Medtem pa imajo ptice najraje Stjužo, edino slovensko morsko laguno, saj je njen podvodni travnik bogat z raki, mehkužci in ribami. Najboljša restavracija za malo belo čapljo, črnoglavega galeba, lisko ...


Najbolj brano