Jezik na klik - nov spletni pripomoček

Jezik je (predvsem) orodje, s katerim se sporazumevamo. Šele takrat, ko nam kot orodje učinkovito služi, lahko postane tudi identitetni simbol.

Če želimo torej spodbujati rast in razvoj skupnosti, ki se identificirajo (tudi) z jezikom kot kulturno entiteto, moramo najprej poskrbeti, da bo jezik “funkcioniral” na ravni vsakdanje komunikacije.

Sporazumevanje v okolju, kjer je dani jezik manjšinski, je kompleksnejše kot sporazumevanje v okolju, kjer je isti jezik večinski. Tisti, ki se z jeziki poklicno ukvarjajo, na primer prevajalke, tolmačke, učiteljice, novinarke in lektorice, vedo povedati, da je raba jezika v javnosti, predvsem v bolj formalnih okoliščinah, še zahtevnejša. In takrat, ko prevajamo ali povzemamo raznovrstna pravna besedila, na primer zakone, odločbe, sklepe, uredbe in podobne tekste, imajo zato tudi usposobljeni uporabniki pogosto težave.

Življenje pa se takoj obrne in pokaže svojo sončno plat, če si znamo pomagati - in če imamo vedno pri roki (kar danes v glavnem pomeni: na telefonu) zanesljive vire informacij o jezikovni rabi. Takih virov je za slovenski jezik kar nekaj: med njimi je verjetno najbolj poznan portal www.fran.si, kdor pa potrebuje podatke o dejanski sodobni rabi, najraje brska po virih CJVT (https://viri.cjvt.si/slv/). Žal pa nobeden od omenjenih virov ni izrecno namenjen poklicnim uporabnikom in uporabnicam slovenskega jezika v Italiji, kar pomeni, da se pisci, ki se morajo spopasti s prevodi italijanske terminologije in jo umestiti v slovenska besedila, namenjena javni rabi, pogosto znajdejo v težavah.

S problemom so dobro seznanjeni praktiki in raziskovalci. Prav zato sta Centralni urad za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine in SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut strnila vrste in se odločila, da vse uporabne vire (obstoječe in nove; lokalne, splošne slovenske in evropske) združita na eni sami platformi. Namen projekta je nuditi čim hitrejše in čim preprostejše dostopanje do relevantnih informacij o jezikovni rabi - zato se bo nova stran imenovala Jezik na klik.

Na enem mestu bodo objavljena nova spletna jezikovna orodja, ki nastajajo v tesnem sodelovanju med zgoraj navedenima institucijama, tj. terminološki slovar, slogovni priročnik in jezikovni svetovalec Loris, spletišče pa bo nudilo dostop tudi do predlog obrazcev, terminoloških seznamov in drugega gradiva, hiperpovezav do obstoječih jezikovnih virov in priročnikov ter drugih koristnih povezav. Jezik na klik se torej predstavlja kot dinamično, aktualno in stalno posodobljeno orodje za pisanje in prevajanje besedil, ki črpa iz najnovejših podatkovnih baz in se nenehno dopolnjuje.

Terminološki slovar prinaša nabor vseh terminov predvsem s področja javne uprave, ki jih je doslej normiral Centralni urad v sodelovanju s terminološkimi strokovnimi skupinami, ki jih koordinira SLORI. Gre za zbir skoraj 3000 kočljivih, a pogostih terminov, od “accertamento esecutivo” do “zonizzazione”. Slovar bo omogočal hitro, preprosto in zanesljivo iskanje.

Slogovni priročnik je pripravil Centralni urad, da bi odgovoril na številna (slogovna, a tudi pravopisna in slovnična) vprašanja, ki se pojavljajo ob pisanju slovenskih besedil. Priročnik združuje avtorske nasvete, veliko uporabnih primerov in sklice na druge vire. Dostopen bo v formatu interaktivnega spletnega PDF-ja.

O jezikovnem svetovalcu Lorisu, ki šele nastaja, smo poročali v prejšnji številki te priloge. Ob predstavitvi spletišča ne bo še deloval - k uporabnikom in uporabnicam bo prišel predvidoma septembra letos.

V razdelku Obrazci in gradivo bodo objavljene predloge različnih besedil in obrazcev (npr. nadomestnih izjav, odredb, vlog itd.), zapisniki terminoloških delovnih skupin, prevodi, organigrami in prosto prenosljive podatkovne baze. Teh bodo najbolj veseli prevajalci in prevajalke, ki uporabljajo programe za računalniško podprto prevajanje - terminološka baza in pomnilnik prevodov omogočata namreč hitrejše, doslednejše in učinkovitejše prevajanje še tako kompleksnih besedil.

Vsi navedeni jezikovni pripomočki bodo končno na voljo na enem samem mestu, na en klik!

Spletišče bo predstavljeno javnosti v četrtek, 17. junija ob 11.30 na aplikaciji Zoom. Od tega dne bo na voljo tudi vsem uporabnikom in uporabnicam.


Preberite še


Najbolj brano