Kdo je lahko pomočnik direktorja Kosovelovega doma?

Sežanska občina pripravlja nov odlok o ustanovitvi Kosovelovega doma, ker se je od njegovega nastanka leta 1986 nabralo že toliko sprememb, da je že nepregleden.

Direktorica Kosovelovega doma Nina Ukmar Foto: Petra Mezinec
Direktorica Kosovelovega doma Nina Ukmar Foto: Petra Mezinec

SEŽANA > Nov odlok bistvenih novosti ne prinaša, največ dvomov sproža določba o pogojih za imenovanje pomočnika direktorja, ki ga zdaj Kosovelov dom nima.

Nov odlok predvideva, da ima direktor “lahko” pomočnika, tako kot direktor pa mora tudi on imeti najmanj pet let delovnih izkušenj in najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z visoko strokovno izobrazbo.

Toda svet Kosovelovega doma predlaga črtanje pogoja triletnih delovnih izkušenj, da bi si direktor za pomočnika lahko izbral tudi mlajšega sodelavca. To podpira tudi sedanja direktorica Kosovelovega doma Nina Ukmar: “To je odvisno tudi od tega, kakšno izobrazbo ima direktor. Če je direktor iz umetniške branže, ima ponavadi za pomočnika finančnika, pravnika ali nekoga iz podobne stroke; če je pa direktor sam s tega področja in želi pomočnika za programsko vodenje zavoda, je ta pogoj lahko ovira, ker je na področju kulture veliko prekariata in mladi težko dobijo formalne delovne izkušnje.”

Sežanski občinski svetniki, ki so odlok v četrtek potrdili v prvem branju, pogoja še niso črtali, so pa predlagali, da mnenje o tem do naslednje seje doreče občinski odbor za kulturo.


Najbolj brano