Incident v pisarni načelnice koprske upravne enote

Pred dnevi se je razvedelo, da naj bi se nedavno v koprski upravni enoti zgodil incident, o katerem so obvestili tudi policijo. Zgodilo naj bi se v pisarni načelnice Nataše Likar, vpleten pa naj bi bil njen predhodnik Dejan Dodič, sicer vodja oddelka za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo. Načelnica in Dodič o dogodku ne želita dajati izjav, na ministrstvu za javno upravo so nam potrdili, da so z dogodkom seznanjeni.

Nove prostore koprske upravne enote je lani poleti pravosodni 
ministrici Lilijani Kozlovič in ministru za javno upravo Boštjanu 
Koritniku (desno) kot vršilec dolžnosti načelnika razkazal prav 
Dejan Dodič (levo). Foto: Tomaž Primožic/FPA
Nove prostore koprske upravne enote je lani poleti pravosodni ministrici Lilijani Kozlovič in ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku (desno) kot vršilec dolžnosti načelnika razkazal prav Dejan Dodič (levo). Foto: Tomaž Primožic/FPA

KOPER > Na koprski policijski upravi so potrdili, da so pred dobrima dvema tednoma dobili obvestilo o sumu kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu in povzročitve lahke telesne poškodbe. Obvestilo so dobili 5. maja. Dejanje naj bi bilo storjeno na sedežu državnega organa na območju Kopra.

“Zadevo preiskujejo koprski kriminalisti, ki še zbirajo obvestila in bodo o končnih ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,” nam je pred dnevi skopo odgovorila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi na koprski policijski upravi, na naše poizvedovanje o incidentu.

Kot smo izvedeli, naj bi se incident zgodil v pisarni načelnice koprske upravne enote Nataše Likar. Do kratkega stika naj bi prišlo med njo in njenim podrejenim Dejanom Dodičem, vodjo oddelka za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, ki je pred njo upravno enoto vodil kot vršilec dolžnosti načelnika, prav tako pa se je prijavil na javni natečaj za to funkcijo. Vse kaže, da ni prišlo le do visokih tonov, kar lahko sklepamo tudi po prijavi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Nataša Likar (foto: ekopercapodistria.si)

Je fascikel sam padelna roko načelnice?

Načelnica Nataša Likar na naša poizvedovanja o tem, kaj se je zgodilo, ni odgovorila. To je utemeljila z določili zakona o medijih in zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Tako nam tudi ni odgovorila na vprašanje, ali držijo informacije, da je omenjenemu vodji oddelka odvzela nekatera pooblastila in kako je proti njemu ukrepala po incidentu.

Konkretna vprašanja o tem, kaj se je zgodilo, smo poslali tudi Dejanu Dodiču. Vprašali smo ga, denimo, ali drži, da je ob dogodku na načelničino roko padel fascikel in je zato utrpela lažjo poškodbo, pa ali je res, da mu je načelnica odvzela nekatera pooblastila in da naj bi bil to razlog za spor in ali mu je bil po dogodku izrečen suspenz. “Na zastavljena vprašanja vam ne morem odgovoriti, dokler ne dobim pisne obrazložitve upravne enote. Vsekakor pa za nekatere trditve prvič slišim,” nam je odgovoril Dodič.

Vprašanja o tem, kaj se je zgodilo na upravni enoti, smo poslali na ministrstvo za javno upravo. Odgovorili so nam, da je ministrstvo seznanjeno z neljubim dogodkom. “Upravna enota Koper, kjer je do dogodka prišlo, ima kot samostojen upravni organ na teritorialni ravni s predstojnikom (načelnikom) vse zakonite naloge in pristojnosti za ukrepanje in vodenje delovnopravnih ter vseh drugih postopkov v skladu z zakonom,” so nam odgovorili na vprašanje, ali je ministrstvo glede omenjenega dogodka morebiti kako ukrepalo.

Dejan Dodič (foto: Lea Kalc Furlanič)

Po dogodku na bolniški

Na vprašanje, ali je bila načelnica zaradi dogodka nekaj dni na bolniškem dopustu, so nam pojasnili, da je načelnica ministrstvo obvestila o svoji odsotnosti v skladu s predpisi. Glede informacije, da je bila o incidentu obveščena tudi policija, pa so pojasnili, da je načelnik upravne enote dolžan obvestiti policijo, če pride do ravnanj ali dejstev, ki so predmet policije oziroma državnega tožilstva.

Prav tako nas je zanimalo, ali je vodstvo ministrstva seznanjeno s težavami, ki naj bi bile menda v ozadju neljubega dogodka oziroma z odvzemom nekaterih pooblastil vodji oddelka za okolje in prostor. Dobili smo le splošen odgovor, da je v skladu z zakonodajo načelnik tisti, ki ima zakonita pooblastila za odločanje v delovno pravnih razmerjih, tudi o podeljevanju in odvzemanju pooblastil uradnikom.


Najbolj brano