Začelo se je zbiranje podpisov v podporo pobudi za vnos prepovedi obveznosti cepljenja v ustavo

Z današnjim dnem je steklo zbiranje najmanj 30.000 podpisov volilcev v podporo pobudi za začetek postopka spremembe ustave, ki jo je vložila stranka Resni.ca. Pobudniki želijo s spremembo ustave doseči, kot navajajo, prepoved prisilnega cepljenja in diskriminacijo na podlagi cepljenja. Podpise bodo zbirali do vključno 14. julija.

 Pobudniki želijo s spremembo ustave doseči prepoved prisilnega 
cepljenja in diskriminacijo na podlagi cepljenja. Foto: STA
Pobudniki želijo s spremembo ustave doseči prepoved prisilnega cepljenja in diskriminacijo na podlagi cepljenja. Foto: STA

LJUBLJANA > Stranka Resni.ca, ki ji predseduje Zoran Stevanović, je 4. maja vložila pobudo za začetek postopka za spremembo ustave, ki jo je kasneje še dopolnila. V DZ so v postopku presoje ugotovili, da je bila pobuda podana skladno z zakonom in poslovnikom, zato je predsednik DZ Igor Zorčič razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo pobudi.

Kot prvi dan 60-dnevnega roka za zbiranje podpisov je določen današnji dan, zadnji dan pa bo sreda, 14. julij.

Kot je danes sporočil predsednik stranke Državljansko gibanje Resni.ca Stevanović, bo "s temi spremembami prepovedano prisilno cepljenje, prepovedano pogojevanje, sledenje in diskriminacija s cepljenjem (zeleni list), prav tako bodo prepovedani nesmiselni ukrepi in nesmiselna diagnostika".

Kot izhaja iz vložene pobude, namreč predlagajo spremembo 18. in 51. člena ustave. V 18. člen, ki govori o prepovedi mučenja, bi dodali, da interesi znanosti in družbe ne smejo prevladati nad interesi in koristjo posameznika. Posameznika se zato s sklicevanjem na javni ali znanstveni interes ne sme neposredno ali posredno prisiliti k posegu v njegovo fizično in moralno integriteto. Vsestranska in celovita zaščita človekovega dostojanstva mora biti temeljno vodilo pravnih politik in praks, bi še dopisali v ta člen.

V 51. člen, ki govori o pravici do zdravstvenega varstva, pa bi dopisali, da nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju in medicinskemu posegu, razen v prisiljujoče nujnih primerih, ki jih določa zakon in niso v nasprotju z drugimi določbami ustave, mednarodnim pravom ter medicinsko etiko in deontologijo.

Prav tako bi dopisali, da nikogar ni mogoče prisiliti k cepljenju. Vnesli bi tudi prepoved vsake oblike diskriminacije, poseganja v pravico do zasebnosti in osebnostne pravice ter vsake oblike pogojevanja (neposredne in posredne prisile) zaradi odklonitve cepljenja ali diagnostičnih postopkov.

V stranki navajajo, da bosta medicina in znanost morali po teh spremembah ustave delovati v korist ljudi, in ne bosta smeli biti pod vplivom politike. Dodajajo, da se zavedajo kompleksnosti spreminjanja ustave, a so prepričani, da jim bo z zadostno podporo ljudi uspelo.

Pobudo so, kot so še zapisali, vložili v sodelovanju s strokovnjaki s področja ustavnega prava in medicine. Pobudi je dodan zapis pravnika Andraža Terška z naslovom Memorandum o očitni in pravno nedopustni prisili ljudi v medicinske posege in o pravno prepovedanem eksperimentiranju z ljudmi.


Najbolj brano