Palic je premalo in prekratke so ...

Lahko razpravljamo o tem, na kakšne načine varovati dve tako ključni stvari za naše preživetje, kot sta zrak in voda. Lahko razpravljamo in se dogovarjamo, kako daleč od vodotokov dovoliti zidati hiše, ceste, tovarne, katero dejavnost dopustiti na kraških tleh in podobno. Nenazadnje je vsako pravilo, vsak predpis plod dogovora. Ne smemo pa dopustiti, ali vsaj ne bi smeli, da zrak in vodo kaj ogrozi do te mere, da bi to škodovalo zdravju.

Na to nevarnost je pred dnevi opozorila še ena okoljska nesreča pri nas, znova v občini Kanal. V vodovod za naselje Ložice, enega takšnih, kakršnih je na Kanalskem veliko, sta pritekla nafta ali njen derivat. Nekateri govorijo kar o sabotaži, namernem onesnaženju vodovoda, o vse obsodbe vrednem dejanju. Kar pa je treba zaradi političnega obračunavanja v občini, povezanega s Salonitom, jemati z veliko zadržanostjo. Bolj verjetna je razlaga, da je dež v preteklih dneh spral razlito gorivo nekje nad zajetjem za Ložice in je kemikalija nato pritekla v izvir, iz katerega se naselje oskrbuje.

Nesreča iz Ložic enako kot podobne nesreče nakazuje tudi, da za varovanje čistega okolja premalo naredimo.

Slednje pa je pravzaprav strašljivo. Zato, ker je “Ložic” v razpršeno poseljeni Sloveniji veliko. Zato, ker vaških vodovodov z drobnimi zajetji ne manjka. In zato, ker pol države ter skoraj cela Primorska ležita na kraških tleh, skozi katere voda seže kamor hoče. V takih razmerah je modro, že zaradi samega sebe, biti zelo pazljiv in je bolje strogo kot pa ohlapno varovati kakovost površinskih in podtalnih voda.

Strogost pa naj ne velja le za industrijo in prevoze. Strog bi bilo modro biti tudi do tistega, ki doma menja motorno olje in odpadnega zlije v naravo, ki odsluženi hladilnik vrže v bližnjo grapo, ki opuščeni skedenj na črno predela v mehanično delavnico, ki zgolj krpa svoj star ogrevalni sistem na kurilno olje; strog bi bilo dobro biti do vseh, ki jim ni mar, kam odtečejo odplake iz njihovih domov. Seveda je dobrodošlo ob palici ponuditi tudi korenček, recimo z zajetnimi spodbudami za vlaganja v kanalizacijo. Ampak to palico je nujno podaljšati in jo pomnožiti.

Ker nesreča iz Ložic enako kot ostale podobne nesreče nakazuje tudi, da za varovanje čistega okolja premalo naredimo. Kdor ne verjame, naj vpraša krajane Črnotič, koliko smeti poberejo za obiskovalci čudovitega Veli vira ...


Preberite še


Najbolj brano