Na območju stare Lipe bo zrasla nova stanovanjska soseska

Občina Ajdovščina je s sprejemom občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje stare Lipe odprla pot gradnji stanovanjske soseske na območju, ki je bilo v preteklosti namenjeno proizvodnim dejavnostim. Sprejet je tudi OPPN za Strane na Planini, kjer so predvideli gradnjo 23 stanovanjskih hiš. Po napovedih bo občina parcele ponudila kupcem še pred poletjem.

Na območju stare Lipe bo zrasla nova stanovanjska soseska. Foto: Alenka Tratnik
Na območju stare Lipe bo zrasla nova stanovanjska soseska. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Območje nekdanjega industrijskega kompleksa stare Lipe je s sprejemom občinskega podrobnega prostorskega načrta uradno namenjeno stanovanjski pozidavi. Občina je na degradiranem območju v zadnjih letih odkupila večino zemljišč, ki jih bo po parcelaciji prodala investitorjem. Po načrtih bodo v osrednjem delu soseske Lipa zgradili sedem večstanovanjskih objektov s približno 100 stanovanji in garažno hišo. Dolgoročno so na 2,7 hektarja velikem območju predvideli tudi enostanovanjske in vrstne hiše, ob Gregorčičevi ulici pa mešano gradnjo.

Začetek gradnje še letos

Zanimanje za gradnjo je, je nedavno potrdil župan Tadej Beočanin. “Trenutno nadaljujemo pogovore z zainteresiranimi vlagatelji v gradnjo stolpičev in verjamem, da jim bomo v kratkem času zagotovili zemljišča, potem pa je na njih, da projektirajo objekte, pridobijo gradbeno dovoljenje in začnejo graditi. Glede tega sem optimističen in pričakujem, da se bo gradnja začela letos,” se nadeja župan.

Tadej Beočanin

župan občine Ajdovščina

“Sem optimističen in pričakujem, da se bo gradnja začela letos.”

Konec pomladi oziroma v začetku poletja občina načrtuje prodajo parcel na območju zaselka Strane na Planini. Občinski svet je nedavno potrdil OPPN. Na območju so predvideli gradnjo 23 individualnih stanovanjskih hiš. Občina trenutno pridobiva načrte za komunalno ureditev območja. Prav pri tej točki so domačini s Planine in iz okoliških vasi v postopku sprejemanja OPPN izpostavili številna vprašanja, zlasti glede neustrezne cestne infrastrukture, pa tudi oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. “Komunalna infrastruktura bo tako projektirana, da bo prenesla naselitev približno 80 ljudi. Obravnavali smo tudi problematiko na odseku ceste v Dolenjah, a kratkoročne rešitve nismo našli. Dolgoročno pa bomo uredili tudi to ozko grlo,” je pojasnil župan.

Na Ribniku tudi dom za starejše

Do 28. maja je javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN za območje Ribnik SB II. Javna obravnava bo to sredo, 12. maja, prek spletne aplikacije zoom.

11

milijonov evrov naj bi stal nov dom za starejše, ki ga želijo umestiti v bližino zdajšnjega

Občina namerava na to območje ob predvideni blokovski soseski s stanovanji za trg ter oskrbovanimi stanovanji za starejše in druge ranljive skupine umestiti tudi nov dom za starejše. Objekt, ki ga želijo graditi v bližini zdajšnjega, bo po napovedih sprejel do 150 stanovalcev. Naložbo so ocenili na približno enajst milijonov evrov, Ajdovci pa se nadejajo, da bodo za enega večji javnih projektov dobili denar države.


Najbolj brano