Princi na lesenem konju

Če je bila nekoč lesno-predelovalna industrija princesa slovenske ekonomije, njena podjetja pa paradni konji domačega gospodarstva, temu že nekaj časa ni več tako. S sesutjem lesnih velikanov, kot so, denimo, pivški Javor, Kli Logatec, Brest, Liko Vrhnika in podobni, smo konju polomili noge in zobe. Mršavo kljuse pa je svojo šibkost pokazalo ob žledolomu pred nekaj leti, ko se je izkazalo, kako razdrobljen je lesni trg ter kako zaradi pomanjkanja razvitih obratov za predelavo slovenski les potuje k sosedom, domača podjetja pa so ga primorana po višji ceni kupovati na tujem.

Čeprav gre danes na bolje - tudi s pomočjo evrskih spodbud z državnih jasli in zelenih naročil, ki določajo količino lesa, vpetega v gradnjo javnih ustanov - je stanje daleč od zadovoljivega. Od v Sloveniji posekanih dobrih petih milijonov kubičnih metrov lesa jih v domači predelavi ostane le dva milijona, trije pa romajo v izvoz.

“Podjetja na zemljiščih nekdanjih lesnih gigantov brišejo degradacijo teh območij, prinašajo pospeške v gospodarstvu in delovna mesta.”

Na žalost sesutje gigantov lesne industrije za seboj ni pustilo le težav v industriji sami, pač pa je naplavilo tudi drugo težavo. Kaj storiti s površinami, objekti in infrastrukturo teh podjetij?

Če se je stroje še lahko prodalo in s tem (vsaj deloma) poplačalo upnike, pa je za takšnimi podjetji ostal kup hal in zemljišč, ki z leti - tako kot pač vse, kar se stara - niso dobivali nič bolj privlačne podobe. Vzemimo za primer samo nekdanji pivški Javor, katerega zemljišče zajema dobršen del mesta. Podjetje je (med drugim) imelo proizvodnjo in hale še na Baču in v Prestranku.

Da tovrstna zemljišča niso bila prepuščena popolnemu propadu, kot so bila zemljišča nekaterih drugih umrlih tovarn, je ena izmed pozitivnejših zgodb sedanjega obdobja. Novo podjetje na degradiranem območju Javorja v Pivki ali pa industrijska cona z novimi podjetji na nekdanjem Javorjevem kompleksu na Baču iz teh območij ne brišeta le postopne degradacije, pač pa občinam in krajanom prinašata pospeške v gospodarstvu in delovna mesta.

Odveč ni niti dejstvo, da se dejavnosti novih podjetij v celoti ali vsaj deloma opirajo na lesno industrijo. Če želijo namreč znova obuditi lesno princeso, morajo princi znova oživiti konja, na katerem bodo prijezdili k njej.


Preberite še


Najbolj brano