Inšpektor: Gradbene odpadke sta odlagala CPK in krajan

Okoljski inšpektor je ugotovil, da sta gradbene odpadke na Baču Pri Materiji nezakonito odlagala podjetje CPK in krajan. Odstraniti jih morata v pol leta oziroma treh mesecih. CPK se je pritožil.

Območje, kjer sta podjetje  CPK in krajan po ugotovitvah okoljske inšpekcije nezakonito odlagala gradbeni material.    Foto: Lea Kalc Furlanič
Območje, kjer sta podjetje CPK in krajan po ugotovitvah okoljske inšpekcije nezakonito odlagala gradbeni material.  Foto: Lea Kalc Furlanič

BAČ PRI MATERIJI > Krajani so v zimskih mesecih v okolici Materije oziroma na cesti, ki iz Materije pelje na Artviže, opazovali številne tovornjake, ki so vozili zemljino in drugi odpadni gradbeni material. Ker je na območju tudi kraška vrtača, jih je zaskrbelo, da bi neustrezno odlaganje vanjo onesnažilo kraško podzemlje, polno vodotokov, ki nudijo pitno vodo.

Vnašalca odpadnega materiala sta CPK in fizična oseba

Zato so dejanje anonimno prijavili inšpekciji in okoljski organizaciji Alpe Adria Green. Slednja je opravila patruljo ter z ugotovitvami seznanila okoljsko inšpekcijo. Ta se je kmalu odzvala in konec januarja opravila inšpekcijski nadzor ter sprožila postopek. Aprila pa vnašalcema odpadnega materiala - podjetju CPK in fizični osebi - izdala odločbi. Površina parcel, kjer je dovožen material, je po javno dostopnih podatkih približno 1,34 hektarja.

150

dni časa ima CPK, da odstrani nelegalne gradbene odpadke na Baču pri Materiji

90

dni časa pa ima fizična oseba

CPK: dejansko stanje je zmotno ugotovljeno

“V zadevi odlaganja gradbenih odpadkov na Baču pri Materiji je inšpektor za okolje 7. 4. 2021 izdal inšpekcijsko odločbo CPK Koper. Z odločbo je inšpektor temu gradbenemu podjetju kot vnašalcu zemeljskega izkopa na sedem parcel v k. o. Materija odredil, da mora v 150 dneh od prejema odločbe odstraniti vse nezakonito odložene gradbene odpadke (zemljino, kamenje) v ocenjeni količini 4000 kubičnih metrov. In jih oddati zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, kar dokaže z evidenčnim listom,” nam je pojasnila Darija Dolenc iz službe za medije republiškega inšpektorata ministrstva za okolje in prostor.

Na naša vprašanja, kako komentirajo ugotovitev okoljske inšpekcije, zakaj so tja vozili, odlagali gradbene odpadke, kdo jim je to dovolil, od kod so jih vozili ter ali jih bodo v predpisanem roku odstranili in kam jih bodo odpeljali, so nam iz CPK odgovorili, da nam trenutno zaradi odprtega postopka ne morejo podati vseh odgovorov. Potrdili so le, da so prejeli odločbo, “na katero smo se tudi pritožili.”

Ob tem je Aleksandra Dvorančić, poslovna asistentka predsednika upravnega odbora še zapisala: “V CPK menimo, da v postopku o odlaganju odpadkov na Baču pri Materiji s strani inšpekcijskega organa nismo bili ustrezno seznanjeni s potekom postopka. In ni nam bilo omogočeno, da se izjavimo o vseh relevantnih dejstvih ter sodelujemo pri izvajanju dokazov in s tem vplivamo na ugotovitve postopka. Pri tem ocenjujemo, da je zaradi navedenih in pojasnjenih utemeljitev v pritožbi dejansko stanje zmotno oziroma nepopolno ugotovljeno. Ugotovitve prvostopenjskega organa tako temeljijo na zaznavi organa in izjavi lastnika zemljišča, do katerih se CPK kot pritožnik sploh ni opredelil.”

Inšpekcijska odločba je bila 12. 4. 2021 izdana tudi fizični osebi - lastniku zemljišča, kamor so material odlagali, vendar se javno ne želi izpostaviti z imenom in priimkom. Inšpektor ji je odredil odstranitev nezakonito odloženih gradbenih odpadkov z ene od parcel na obravnavanem območju, ki pa je v občinski lasti. “Zavezanec, ki je v dolžini približno 70 metrov in širini pet metrov na parcelo nezakonito odložil približno 200 kubičnih metrov gradbenih odpadkov, jih mora odstraniti v 90 dneh od prejema odločbe in jih oddati zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, kar dokaže z evidenčnim listom,” poudarja Darija Dolenc.

Dovoljenje tudi za ponovno uporabo izkopa

Z inšpektorata še pojasnjujejo, da uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov določa, da je zemeljski izkop, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastane pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja, odpadek.

Oseba, ki namerava pripravljati zemeljski izkop, da ga ponovno uporabi, ali izdelovati umetno pripravljeno zemljino za vnos v tla, mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10. Za predelavo odpadkov po tem postopku šteje tudi priprava zemeljskega izkopa za njegovo ponovno uporabo. Vlogi za pridobitev OVD pa mora priložiti načrt ravnanja z odpadki.


Najbolj brano