Pomoč na domu bo nekoliko dražja

S 1. majem se bodo v občini Miren-Kostanjevica storitve socialne oskrbe na domu podražile za 30 centov, starejši bodo plačevali 4,3 evra za uro. Občina pa bo za izvajanje tega programa na svojem ozemlju zagotovila še tretje vozilo.

Pomoč na domu se bo tudi za uporabnike v občini Miren-Kostanjevica nekoliko podražila.  Foto: Ambrož Sardoč
Pomoč na domu se bo tudi za uporabnike v občini Miren-Kostanjevica nekoliko podražila.  Foto: Ambrož Sardoč

MIREN > V občini Miren-Kostanjevica pomoč na domu mesečno uporablja med 35 in 40 starejših. Sedem dni v tednu jim razne oblike pomoči na njihovih domovih nudijo štiri oskrbovalke. Na voljo imajo dve vozili, drugo, električno, je leta 2018 občina za ta program zagotovila s poslovnim najemom.

V centru za pomoč na domu, ki v okviru novogoriškega doma izvaja to storitev v šestih občinah na Goriškem, ugotavljajo, da sta tudi dve vozili za območje te občine premalo. Uslužbenke morajo nujno uporabljati tudi svoja osebna vozila, poudarjajo. S sklepom občinskega sveta bodo dobile še eno vozilo. “Vsake take odločitve v vsaki občini smo zelo veseli, saj je to, da imajo oskrbovalke zagotovljeno prevozno sredstvo, ena od osnovnih stvari. Gre namreč za terensko delo in je neprimerno, da morajo za to uporabljati svoje osebno vozilo,” je zadovoljna vodja centra za pomoč na domu Bernarda Pirih. Kot pravi imajo tudi v primerljivi občini Brda za to storitev na voljo tri vozila. “Občina Miren-Kostanjevica je zelo razgibana, posebej njen kraški del, zato smo te odločitve zelo veseli,” še pristavlja.

4,3

evra na uro bodo uporabniki plačevali od ponedeljka do sobote,

6

evrov na uro ob nedeljah in

6,45

evra na uro pa ob praznikih

Glede na to, da se je ekonomska cena programa povišala na 21,02 evra oziroma za 3,2 odstotka in da že deset let uporabniki za uro socialne oskrbe na domu plačujejo štiri evre, je občinski svet sklenil, da se cena za uporabnike poviša za 30 centov. Za uro pomoči na domu bodo tako od 1. maja naprej plačevali 4,30 evra. V soboto bo cena enaka kot med delovniki, v nedeljo se bo povišala za 40 odstotkov, med prazniki za 50. “Povpraševanje za naše storitve se povečuje, zaradi tega morajo ljudje več časa čakati na pomoč. Lani smo imeli v tej občini kar dolgo čakalno vrsto,” še dodaja Pirihova.


Najbolj brano