Dve tretjini manj škodljivih delcev PM10

“Umberto Saba je plaval v teh vodah,” je izjavil Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi Furlanije - Julijske krajine pristojen za okolje, na srečanju ob prvi obletnici zaprtja plavža in koksarne škedenjske železarne in se ozrl proti tamkajšnji obali, ki je zdaj ponovno vidna. Veliko večino objektov, ki so sestavljali znano tržaško tovarno, so namreč v celoti ali delno porušili.

Večji del objektov plavža in koksarne v Škednju so že porušili. Foto: Fotodamj@n
Večji del objektov plavža in koksarne v Škednju so že porušili. Foto: Fotodamj@n

TRST > “Dela potekajo po načrtih, kakovost zraka pa se je v 12 mesecih izredno izboljšala in z njo tudi kakovost življenja Škedenjcev ter Tržačanov,” je dodal Fabio Scoccimarro in predstavil študijo deželne agencije za okolje Arpa, iz katere izhaja, da je od zaprtja plavža in koksarne odstotek škodljivih prašnih delcev PM10 v zraku upadel za dve tretjini. Vrednosti so zdaj enake tistim, ki jih naprave dnevno beležijo v središču mesta; le redki so dnevi, ko se zaradi del na industrijskem območju spet pojavita dim in črn prah.

Ob rušenju objektov se včasih praši

“Pred sabo imamo primer orjaškega gradbišča. Med deli je veliko premikov in med rušenjem se včasih zgodi, da se zaradi vetra ali drugih dejavnikov ponovno dvigne prah. V enem letu se je sicer le trikrat kadilo z gradbišča, tudi prahu je bilo doslej malo. Prebivalci Škednja bodo morali v času preurejanja območja včasih prenašati hrup in smrad, a brez nevarnosti za zdravje,” je še pojasnil Scoccimarro in predal besedo tehnikom.

Železo sproti odpeljejo z vlakom v Cremono. (Foto: Fotodamj@n)

Ti so v študiji primerjali kakovost zraka v obdobju med 10. aprilom 2020 in 31. marcem 2021 s podatki iz obdobja med 1. januarjem 2018 in 9. aprilom 2020. V zraku so izmerili količino delcev PM10, benzena in benzopirena na štirih točkah v Škednju (v ulicah San Lorenzo in Selva, Carpineto, Ponticello in Pitacco) ter podatke primerjali s tistimi, ki so jih v istem obdobju pridobili v središču mesta, na trgih Carlo Alberto in Rosmini. V obeh conah so v enem letu opazili izboljšanje kakovosti zraka predvsem v popoldanskih in večernih urah, v poletnih mesecih in ob nedeljah, ko na gradbišču vse miruje.

Škodljivih snovi, ki so jih lani vdihavali, ni več

V Škednju so izmerili porast škodljivih delcev v zraku le trikrat v prvih mesecih tega leta: 21. januarja, 25. in 27. februarja, poleg tega pa so 31. marca in 1. aprila Škedenjci sami opazili prah v zraku. Le v omenjenih dneh je bil zaradi del prekoračen dovoljeni prag PM10. “Kakovost zraka se je v enem letu izredno izboljšala. Ob tako velikem posegu pa se lahko včasih zgodi, da pride do povečanja količine nezaželenih delcev, a gre za redke primere. Škedenjce bo morda še nekajkrat zmotil smrad. Škodljivih snovi, ki so jih do lani vdihavali, pa ni več,” je pojasnil inženir Stellio Vatta, direktor Arpe.

Odpadni material bodo ponovno uporabili. (Foto: Fotodamj@n)

Pri demontaži objektov nastaja med drugim ogromna količina odpadkov. Material bodo skoraj v celoti uporabili v druge namene. Železo dnevno potuje v Cremono, kjer ga v tovarni družbe Arvedi predelajo, opeke pa bodo uporabili pri izdelavi strukture bodočega večnamenskega terminala. V železarni ni bilo velikih količin azbesta. Le v redkih primerih so ga uporabljali za kritje stikal in cevi, kjer temperatura ni bila previsoka. 24. marca se je na deželi začel postopek za izdajo okoljskega dovoljenja novemu objektu za obdelavo odpadnih materialov, ki nastajajo pri rušenju železarne.

VALENTINA SANCIN, Primorski dnevnik


Najbolj brano