Častnega meščana bo nadomestil častni občan

Občina Postojna bo najvišje občinsko priznanje častni meščan nadomestila s podeljevanjem naziva častni občan, namesto zlatega in srebrnega priznanja pa je uvedla priznanje župana Občine Postojna. Še naprej bodo podeljevali priznanji 23. april in Miroslava Vilharja. Letošnji nagrajenci bodo izbrani po novem, razpis bo objavljen maja.

Občina Postojna Foto: Lori Ferko
Občina Postojna Foto: Lori Ferko

POSTOJNA > Prevetritev odloka o priznanjih in nazivih Občine Postojna so predlagali člani komisije za podelitev priznanj, ki so se na to temo z županom Igorjem Marentičem in podžupanom Andrejem Bergincem sestali v marcu. “Odlok je bil sprejet pred dvanajstimi leti in je precej tog. Zato smo izkoristili čas med epidemijo in ga prečistili,” je na zadnji seji postojnskega občinskega sveta povedal Berginc.

Odslej manj priznanj

Spremenjen odlok prinaša manj priznanj in nazivov. “Manj je nejasnosti, priznanja so bolj pregledna in ne puščajo dvomov, katero priznanje komu podeliti,” je še pojasnil.

V petek virtualna proslava za lanske nagrajence

Ker zaradi epidemije lani nagrajencem niso mogli priznanj izročiti na slovesni prireditvi, bodo to nadoknadili letos z virtualno proslavo, ki jo bodo predvajali na občinski praznik v petek, 23. aprila, ob 20.05 na lokalni TV Kolut in youtube kanalu Občine Postojna.

Najvišje priznanje, naziv častni občan, je lani prejel Franko Blažina iz Hruševja za 70 let aktivnega članstva pri Postojnski godbi 1808, priznanje 23. april nekdanja dolgoletna in uspešna ravnateljica Osnovne šole Prestranek Magda Jakin Černe iz Prestranka, zlato priznanje Srbsko prosvetno društvo Nikola Tesla Postojna, srebrno pa scenaristka in režiserka Dragana Čolić za velik prispevek k razvoju različnih kulturno-družbenih vsebin.

Tako se ukinjata zlato in srebrno priznanje, ki ju nadomešča priznanje župana Občine Postojna. Priznanje podeljuje župan po lastni presoji skozi vse leto, vendar največ tri, in sicer posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, organizacijam, skupnostim in drugim, ki so s svojim delom prispevali h kakovostnejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju občine. Župan ga lahko podeli tudi za življenjsko delo ali enkratne dosežke.

Priznanje častni meščan bo nadomestil naziv častni občan. “Občina Postojna je namreč veliko več kot samo mesto Postojna in formalno gledano je podeljevanje častnega meščanstva prej stvar KS Postojna kot občine,” so zapisali v utemeljitvi. Gre za najvišje priznanje občine, ki ga občinski svet na predlog komisije podeli posameznikom, ki so izjemno zaslužni za ugled, prepoznavnost in razvoj občine ter za njeno povezovanje. Naziv častni občan lahko dobijo sedanji kot tudi nekdanji prebivalci občine.

Andrej Berginc

postojnski podžupan

“Odlok je bil sprejet pred dvanajstimi leti in je precej tog.”

Priznanje “23. april” ostaja, vendar so ga združili z zlatim priznanjem. Občina ga bo podeljevala občanom in pravnim osebam (društvom, zavodom, podjetjem in drugim organizacijam) za zasluge pri ohranjanju vrednot TIGR-a, NOB-ja in osamosvojitvene vojne ter za dosežke, ki so vidno prispevali k razvoju kulture, športa, gospodarstva, humanitarnosti in drugih splošno koristnih področij v občini.

Ostaja tudi priznanje Miroslava Vilharja, ki ga občina ob slovenskem kulturnem prazniku podeljuje za izjemne stvaritve s področja kulture.

Maja razpis za letošnja priznanja

Razpis za podelitev letošnjih občinskih priznanj po novem odloku bo objavljen maja, odločitev o letošnjih nagrajencih bo občinski svet sprejemal predvidoma na junijski seji.


Najbolj brano