Spletna predavanja za srednješolce

Kljub izrednim razmeram in šolanju na daljavo se sodelovanje Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) z mrežo šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji nadaljuje. Inštitut že vrsto let oblikuje dopolnilne izobraževalne dejavnosti za dijake, v preteklih mesecih pa se je večja mera te ponudbe preselila na splet.

Raziskovalki in predavateljici dr. Maja Mezgec in dr. Zaira Vidau Foto: Slori
Raziskovalki in predavateljici dr. Maja Mezgec in dr. Zaira Vidau Foto: Slori

Slorijeve raziskovalke so na povabilo nekaterih drugostopenjskih srednjih šol na Tržaškem in Goriškem izvedle sklop predavanj, s katerimi so lahko dijaki nadgradili svoje znanje na določenih področjih. Ozaveščanje širše javnosti, še posebej šolske populacije o temah, ki se jim SLORI tradicionalno posveča, spada med prednostne naloge inštituta. Ne gre zgolj za promocijo raziskovalnih dosežkov, temveč za ozaveščanje mlajše generacije pripadnikov skupnosti o vsebinah, ki so za slovensko manjšino v Italiji življenjskega pomena. Z ozaveščanjem prednostnih ciljnih skupin raziskovalci med drugim ustvarjajo pogoje za učinkovit prenos teoretskih in empiričnih spoznanj v prakso.

Med odgovori tudi lažna dejstva

Na dan slovenske kulture so dijaki Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška v Trstu prisluhnili ciklu predavanj z naslovom Obvladam jezik - razumem svet. Dve predavanji sta prispevali tudi sodelavki delovne skupine SLORIjezik dr. Matejka Grgič in dr. Maja Melinc Mlekuž. Matejka Grgič se je posvetila predvsem lažnim mitom o jeziku. Kje se (na)učimo jezika? Zakaj zaščita in ohranjanje jezika nista dovolj, da se jezik res zaščiti in ohrani? Je slovenščina v Italiji ogrožena?

Kje se (na)učimo jezika? Zakaj zaščita in ohranjanje jezika nista dovolj, da se jezik res zaščiti in ohrani? Je slovenščina v Italiji ogrožena? Odgovorov na ta in podobna vprašanja slišimo vsak dan ogromno, žal pa se med njimi skrivajo tudi ... lažna dejstva.

Odgovorov na ta in podobna vprašanja slišimo vsak dan ogromno, žal pa se med njimi skrivajo tudi ... lažna dejstva. Predavateljica je skupaj z dijaki in dijakinjami preverila, kaj res zagotavlja ohranjanje jezika in kako lahko k temu pripomoremo sami pripadniki skupnosti. Sledilo je predavanje Maje Melinc Mlekuž, ki je predstavila najpogostejše jezikovne napake v slovenščini in ponudila nekaj namigov, kako se jim izogniti. Predavanje je obsegalo pregled desetih slovničnih zadreg, s katerimi se srečujemo pri pisanju (npr. raba povratnega svojilnega zaimka, zapis določenih težjih besed, napačno zanikanje s tožilnikom namesto z rodilnikom, raba vejice, ipd.).

Dijaki so se seznanili z zaščitnim zakonom

Ob obeleženju 20. obletnice sprejetja Zakona št. 38/2001 o zaščiti slovenske manjšine v Italiji, ki je potekala 14. februarja, so na slovenskih licejih v Gorici organizirali predavanje s SLORI-jevo raziskovalko dr. Zairo Vidau. Predavanje je potekalo v sklopu pouka državljanske vzgoje. Gostja je dijakom predstavila, kaj je zaščitni zakon, kako je do njega prišlo in kako lahko vsakdo uveljavi pravice, ki jih zakon zagotavlja. Dijaki so se tako seznanili z vsebino zakona, ki je za obstoj in razvoj manjšinske skupnosti primarnega pomena.

Pravno varstvo Slovencev v Italiji je povezala z evropskimi smernicami varstva manjšin, ki jih določa Svet Evrope, prav nanje se namreč sklicuje sam zaščitni zakon. Dijakom je predstavila tudi krajšo videoanimacijo o narodnih manjšinah v Evropi in Italiji. Animacijo je SLORI oblikoval v okviru projekta, ki ga je financirala Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina ob 20. obletnici sprejetja okvirnega zakona o varstvu jezikovnih manjšin v Italiji št. 482/1999.

V kratkem bosta za dijake goriških licejev organizirani še dve predavanji. Prvega bo izvedla raziskovalka dr. Maja Mezgec, ki bo predstavila postopke in metode družboslovnega raziskovanja. Drugo predavanje bo spet ponudila dr. Zaira Vidau, ki bo dijakom tokrat orisala učinke svetovne pandemije novega koronavirusa na družbo, s posebnim poudarkom na okoljih narodnih in jezikovnih manjšin.


Preberite še


Najbolj brano