Parcele na Sviščakih (kmalu) naprodaj

Ilirskobistriški občinski svet bo 1. aprila na seji obravnaval predlog in sklep za prodajo zemljišč na Sviščakih. Na voljo bo približno sto parcel, za katere bo občina objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča. Izklicne cene so določene, vpisa parcel v zemljiško knjigo še ni. Predkupno pravico bodo imeli lastniki hišk, ki stojijo na parcelah.

Občina Ilirska Bistrica bo 1. aprila sprejemala sklep o prodaji 
zemljišč na Sviščakih, kjer stojijo počitniške hišice.

  Foto: Lea Kalc Furlanič
Občina Ilirska Bistrica bo 1. aprila sprejemala sklep o prodaji zemljišč na Sviščakih, kjer stojijo počitniške hišice.  Foto: Lea Kalc Furlanič

SVIŠČAKI > Potem ko je Občina Ilirska Bistrica septembra leta 2019 uradno objavila odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za turistično središče Sviščaki, s katerim prostorsko urejuje ta del svoje občine, so se začela ugibanja, kdaj in kako bo izpeljala prodajo zemljišč, na katerih stojijo počitniške hišice, in po kakšnih cenah. Sedaj je znano, da bo občinski svet obravnaval predlog in sprejemal sklep o prodaji zemljišč na Sviščakih 1. aprila na svoji 16. redni seji. Gradivo je objavljeno na občinski spletni strani.

Občina je namreč izpeljala parcelacijo in cenitev parcel, ki so jih projektanti zarisali v OPPN in v postopku javne razgrnitve vnesli predloge sprememb meja parcel. Postopek prodaje bo po sprejemu sklepa v občinskem svetu tekel naprej, ko bodo zemljišča, sto eno je, vpisali v zemljiško knjigo oziroma ko bo pravnomočna odločba o parcelaciji geodetske uprave. Cenitev zemljišč je opravil ocenjevalec Boris Rep lani novembra, dopolnili pa so jo letos v začetku marca. S sklepom so opredeljene tako številke parcel kot njihove površine in izklicne vrednosti. Čez palec je na osnovi teh podatkov, ki so objavljeni v posebnem seznamu v sklopu gradiva k sklepu, moč oceniti, da se cene gibljejo okoli 30 evrov za kvadratni meter zemljišča. Lastniki hišk, ki imajo sedaj z občino, lastnico zemljišč, sklenjene najemne pogodbe za 99 let z obvezo, da hišice po preteku pogodbe odstranijo, bodo imeli predkupno pravico do zemljišč, kjer stojijo njihove hišice. Občina bo za vsako posamezno parcelo sklenila neposredno pogodbo.

30

evrov približno bo cena za kvadratni meter parcele na Sviščakih

“V primeru, da neposredna prodaja kakšnega zemljišča ne bi bila mogoča oziroma ne bi prišlo do sklenitve pravnega posla, lahko občinska uprava v interesu čim večje gospodarnosti nadaljuje z drugimi razpoložljivimi oblikami ravnanja z nepremičninami,” v gradivu za sejo sklene župan Emil Rojc. Ali to pomeni, da bo zemljišča možno tudi vzeti v najem ali pridobiti na njih služnost, še uradno ni znano. Za sklenitev prodajnih pogodb in izstavitev zemljiškoknjižnih dovolil bo pooblaščen župan.


Najbolj brano