Prodaja vina trpi, pomoč dobrodošla

Danes začenja veljati odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije covid-19. V njem je za vinarje in vinogradnike predvidenih za 3,7 milijona evrov pomoči. Lani je bilo z različnimi ukrepi sektorju namenjenih za 8,7 milijona evrov pomoči. Glede na razmere bo letos potreben še kakšen tak ukrep.

Nadomestilo bo v obliki pavšala na hektar vinograda, v katerem upravičenec prideluje grozdje in vino, in sicer za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 Foto: Leo Caharija
Nadomestilo bo v obliki pavšala na hektar vinograda, v katerem upravičenec prideluje grozdje in vino, in sicer za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 Foto: Leo Caharija

SLOVENIJA > Izpad dohodka je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje.

“Vsaka pomoč je dobrodošla. Stiska je, še zlasti pri tistih, ki večino svojega vina prodajo v gostinske lokale. Pri tistih, ki prodajajo v trgovine, vinotoče, je stiska za spoznanje manjša. Sicer pa je epidemija vse približno enako prizadela,” je o odloku in aktualnih razmerah povedala Mojca Mavrič Štrukelj, specialistka za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica.

938,11

evra pomnožimo s površino vinogradov za izračun nadomestila za vinarje

327,73

evra pomnožimo s površino vinogradov za izračun nadomestila za vinogradnike

Do pomoči, ki za posameznika ne sme presegati 20.000 evrov, so upravičeni tisti, ki so bili 30. septembra lani vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in imajo na dan uveljavitve odloka poravnane vse davčne in druge denarne obveznosti ter na zadnji dan lanskega leta niso bili zavedeni kot podjetje v težavah.

Vinarjem ni treba pošiljati zahtevka

Pri vinarjih je dodaten pogoj, da so imeli na zadnji dan lanskega leta v registru prijavljenih vsaj 4000 litrov vina letnika 2020 oziroma prijavljene zaloge za leto 2020.

Pri vinogradnikih pa sta dodatna pogoja, da imajo z odkupovalcem grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja za proizvodnjo vina in so imeli 31. decembra 2020 v registru prijavljenih vsaj 5300 kilogramov grozdja letnika 2020.

Medtem ko vinarjem ni treba pošiljati zahtevka, saj jim bo agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi uradnih evidenc informativno odločbo poslala najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka, morajo vinogradniki zahtevek poslati najkasneje do 31. marca 2021.

Povračilo 80 odstotkov izpada dohodka

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na hektar vinograda, v katerem upravičenec prideluje grozdje in vino, in sicer za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021. Ob izpolnjevanju vseh pogojev se finančno nadomestilo pri vinarjih določi v višini 80 odstotkov vsote izpada dohodka in stroška skladiščenja vina, pri vinogradnikih pa v višini 80 odstotkov izpada dohodka od pridelave grozdja v letu 2020.

Za finančno nadomestilo je predvidenih 3,7 milijona evrov. Po podatkih registra pridelovalcev grozdja in vina je upravičencev po odloku približno 2250, ki skupaj obdelujejo okrog 8900 hektarjev vinogradov.

Na podlagi podatkov Evropskega odbora za vinska podjetja predstavlja prodaja vina v segmentu gostinstva in turizma 30 odstotkov količine vina, vrednostno pa kar 50 odstotkov. Za Slovenijo velja, da se je dohodek od prodanega vina v obdobju oktober - december 2020 zmanjšal za 30 odstotkov glede na enako obdobje v preteklih treh letih.

V letu 2020 za 8,76 milijona evrov pomoči

Kot je pojasnila Mojca Mavrič Štrukelj, je bilo za pomoč vinogradnikom in vinarjem iz PKP 2 v lanskem letu za območje celotne Slovenije skupaj namenjenih 8,76 milijona evrov. Od tega 70.000 evrov za krizno skladiščenje, nekaj manj kot 5,5 milijona evrov za krizno destilacijo, 250.000 evrov za zeleno trgatev in skoraj tri milijone evrov za izpad dohodka.

“Glede na razmere pričakujem, da bo tudi v letošnjem letu sledil še kakšen tak ukrep,” je še povedala specialistka za vinogradništvo.


Najbolj brano