Iskanje izgubljenega znanja

Na Ljudski univerzi Ajdovščina želijo spodbuditi lokalno pridelavo hrane z brezplačnimi delavnicami in tečaji, v katere še posebej vabijo ranljivejše skupine. V teh dneh začenjajo projekta Stara semena - tradicija in preživetje in Pozabljena avtohtona zelišča, sledilo jima bo še več delavnic.

Učni center Brje je bil, ko je epidemija to še dovoljevala, poln uporabnikov, ki so želeli spoznavati 
postopke za shranjevanje sadja.   Foto: Arhiv Ra ROD
Učni center Brje je bil, ko je epidemija to še dovoljevala, poln uporabnikov, ki so želeli spoznavati postopke za shranjevanje sadja.  Foto: Arhiv Ra ROD

AJDOVŠČINA > Na Ljudski univerzi Ajdovščina že več let izvajajo različne zeliščarske delavnice in tečaje, ki vedno privabijo veliko udeležencev, nad pričakovanji je zaživel tudi program v Učnem centru Brje, namenjen širjenju znanj o pridelavi in predelavi sadja in zelenjave. Da bi okrepili zavedanje o pomenu domačih semen in lokalno pridelane hrane, spodbudili izmenjavo znanj med generacijami in še koga navdušili za pridelavo hrane, so za letos tudi s pomočjo denarja iz evropskih skladov prek razpisov LAS Vipavska dolina pripravili nove tematske delavnice.

Kako pridelati in hraniti semena

Ta teden se začenja projekt Stara semena - tradicija in preživetje, s predavanji o pravilni pridelavi vrtnin za pridobivanje semen in njihovem shranjevanju, udeleženci bodo doma pridelana semena prihodnjo pomlad izmenjali na zelemenjavi. Predavanja bodo organizirali na daljavo. “Poznavanje osnov pridelovanja lastnega semena je bilo nekoč nekaj običajnega in se je prenašalo iz roda v rod. Z razmahom potrošništva in množičnega uvoza semen iz tujine, v kombinaciji z drugačnim ritmom življenja in pomanjkanjem časa, se je znanje izgubilo. S projektom ga želimo obuditi in v ljudeh spodbuditi zavedanje o pomenu pridelave in hrambe semen. Avtohtone vrtnine so bolj prilagojene na naše podnebne razmere in zato večinoma bolj odporne proti škodljivcem in boleznim,” je pojasnila organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Ajdovščina Anka Zajc.

Anka Zajc

organizatorka izobraževanja odraslih

“Poznavanje osnov pridelovanja lastnega semena je bilo nekoč nekaj običajnega in se je prenašalo iz roda v rod.”

V brezplačnih delavnicah se bodo osredotočili zlasti na pridelavo in hrambo semen avtohtonih vrtnin, kot so solkanski radič, solata leda, jeruzalemski fižol in paradižnik koradinka. V delavnico želijo pritegniti zlasti starejše in mlajše brezposelne ter upokojence.

V delavnici Pozabljena avtohtona zelišča, ki jo bo vodila Nataša Mohorčič, bodo odkrivali enajst lokalnih zeli, med njimi tudi bljušč, smrdljičko, kaduljo in bodečo nežo. “Ta zelišča želimo poiskati v naravi, vzgojiti njihova semena ter o njih napisati e-priročnik. Naslednje leto bomo pripravili razstavo in predavanje, kjer bomo predstavili zelišča in njihovo uporabo,” je napovedala Anka Zajc.

Nataša Mohorčič

vodja delavnice

“Zelišča želimo poiskati v naravi, vzgojiti njihova semena ter o njih napisati e-priročnik.”

Balkonski vrtički in kulinarične dobrote iz drobnice

Z denarjem EU bodo z Varstveno delovnim centrom Ajdovščina - Vipava spodbujali balkonsko vrtičkarstvo in pripravili vrtičke na balkonih oziroma dvoriščih VDC Ajdovščina, PUM-o Ajdovščina in Šent Ajdovščina.

Na pobudo rejcev drobnice iz Vipavske doline bodo spomladi organizirali delavnice Kulinarične specialitete iz mesa drobnice. “V Vipavski dolini je rejcev precej, uporaba mesa drobnice pa je manj razširjena. S tem sklopom želimo povezati gostince in rejce, širši javnosti pa pokazati, na katere vse načine lahko meso drobnice vključimo v kulinariko,” je še pojasnila sogovornica.


Najbolj brano