Nove predavalnice za bodoče menedžerje

Prostori nekdanje Srednje tehniške šole v središču Kopra so zablesteli v povsem novi podobi. Dotrajano stavbo je leta 2015 dobila v upravljanje Univerza na Primorskem in jo pred dvema letoma začela prenavljati. Tja zdaj svojo izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter vodstvo in strokovne službe seli Fakulteta za management, deloma pa bo prostore uporabljala še Pedagoška fakulteta.

V prenovljenih prostorih je enajst predavalnic, laboratoriji, seminarske sobe in kabineti. Foto: Tomaž Primožic/FPA
V prenovljenih prostorih je enajst predavalnic, laboratoriji, seminarske sobe in kabineti. Foto: Tomaž Primožic/FPA

KOPER > Pod okriljem obnove so najprej opravili arheološke raziskave, nakar so pri prenovi stavbe upoštevali vse usmeritve za zaščito kulturne dediščine in poskrbeli za energetsko sanacijo stavbe. Strošek prenove skupaj z vso pohištveno, raziskovalno, računalniško, informacijsko in drugo opremo je 6,3 milijona evrov.

Za prenovo nekdanje kovinarske šole so na Univerzi na Primorskem odšteli 6,3 milijona evrov. Foto: Tomaž Primožič/FPA

6,3

milijona evrov je stala obnova stare kovinarske šole

461

sedišč je v predavalnicah in kabinetih

Predavalnice tudi za ostale članice UP

“Za Univerzo na Primorskem, ki se že dalj časa sooča s prostorsko stisko, pomeni obnovljena stavba pomembno pridobitev. V prenovljenih prostorih na približno 3000 kvadratnih metrih površin je enajst predavalnic, laboratoriji, seminarske sobe in kabineti, sejna soba, pisarne in drugi prostori za strokovne službe,” našteva Alenka Paulin z Univerze na Primorskem (UP).

V stavbo se torej seli Fakulteta za management, deloma pa bo prostore uporabljala tudi Pedagoška fakulteta. Predavalnice bodo po dogovoru na voljo tudi za vse ostale članice Univerze na Primorskem. Zdajšnji prostori Fakultete za management v Cankarjevi ulici ter na Trgu Brolo bodo po odhodu fakultete na novo lokacijo na voljo UP in njenim članicam.

Pomembna pridobitev je nova telovadnica, ki jo bodo namenili tako za izvajanje študijske dejavnosti kot tudi za rekreacijo študentov in zaposlenih. Ob začetku prenove pa so se tudi dogovorili, da bosta telovadnico uporabljala tudi osnovna šola z italijanskim učnim jezikom in vrtec.

Zaradi epidemioloških razmer in z njimi povezanimi ukrepi je težko napovedati, koliko časa bodo novi prostori še samevali. Foto: Tomaž Primožič/FPA

Razmere ne dopuščajo vračanja študentov

Dekan Fakultete za management dr. Matjaž Novak meni, da se postavljajo njihovi novi prostori ob bok infrastrukturno najmodernejšim poslovnim šolam v mednarodnem prostoru. Dekanja Pedagoške fakultete dr. Mara Cotič dodaja, da bodo s selitvijo na novo lokacijo omogočili tudi nadaljnji razvoj te fakultete na pedagoškem, raziskovalnem in tudi umetniškem področju.

Sicer pa je zaradi epidemioloških razmer in z njimi povezanimi ukrepi težko napovedati, kdaj se bodo v predavalnice in novo telovadnico vrnili študenti.


Najbolj brano