Ste že dobili odpoved po PKP-7? Ni vam (še) treba v pokoj!

Ustavno sodišče je do dokončne odločitve začasno zadržalo t.i. prisilno upokojevanje, ki ga je omogočil sedmi protikoronski zakon. Ustavno presojo so zahtevale reprezentativne sindikalne centrale, ki odločitev ustavnega sodišča pozdravljajo.

 Foto: Tina Kosec
Foto: Tina Kosec

LJUBLJANA > Reprezentativne sindikalne centrale so presojo ustavnosti zahtevale za dva člena sedmega protikoronskega zakona, ki se, kot navajajo, nanašata na prisilno upokojevanje starejših delavcev. Določata, da lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, odpove delovno razmerje brez navedbe utemeljenega razloga.

Ustavno sodišče še ni reklo zadnje besede
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) obžalujejo, da je ustavno sodišče začasno zadržalo zakonska določila glede upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Računajo, da bo ustavno sodišče ob vsebinskem odločanju razumelo argumente v prid novi ureditvi. Predsednik OZS Branko Meh poudarja, da ne gre za prisilno upokojevanje, ampak za redno upokojevanje tistih, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev.
Tudi na ministrstvu za delo opozarjajo, da ne gre za prisilno upokojevanje, ukrep pa je v prvi vrsti usmerjen v povečanje možnosti za zaposlovanje mladih. Ob tem dodajajo, da je ustavno sodišče le zadržalo izvajanje zakona, ni pa še vsebinsko odločalo o njem.

Lahko bi nastala nepopravljiva škoda

Sindikati, ki poudarjajo, da je bila nova ureditev sprejeta brez javne razprave in socialnega dialoga, so ob zahtevi za presojo ustavnosti vložili tudi predlog za začasno zadržanje teh členov, saj menijo, da lahko na strani delavcev pride do nepopravljive škode. Ustavno sodišče jim je v tem delu ugodilo.

Sindikati so ob vložitvi zahteve za ustavno presojo navedli, da je skladno z novo ureditvijo nadaljnji obstoj pogodbe o zaposlitvi po delavčevi izpolnitvi upokojitvenih pogojev izključno v rokah delodajalca. Tako obstaja nevarnost, da odpoved temelji na osebnih okoliščinah (npr. spol, invalidnost, osebno prepričanje).

Poleg tega naj bi bili po navedbah sindikatov delavci z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev že izpostavljeni pritisku odpovedi pogodbe o zaposlitvi, obravnavani naj bi bili kot strošek. Izpodbijana ureditev naj bi po ocenah sindikatov onemogočala tudi učinkovito sodno varstvo delavca. Možnost nove zaposlitve za delavce, prizadete z izpodbijano ureditvijo, pa so po mnenju predlagateljev bolj ali manj hipotetične.

Za starejše delavce po navedbah sindikatov obstaja tudi velika nevarnost nepovratne spremembe njihovega statusa iz delovne aktivnosti v upokojitev, posledice pa se bodo primarno kazale v njihovem slabšem materialnem položaju, poleg tega pa bodo po prepričanju sindikatov ti delavci ostali brez poklicnega udejstvovanja, lastnega potrjevanja z osebnim delom, občutka tako pridobljenega zadoščenja ter pomembnosti za družbo in s tem osebnega dostojanstva. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj bi bilo v Sloveniji približno 9000 delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev.

Nekaterim bi se rok kmalu iztekel

Kot je v sklepu navedlo sodišče, s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi preneha delovno razmerje in s tem tudi pravice delavcev, ki izvirajo iz delovnega razmerja. Posledica odpovedi pogodbe o zaposlitvi za starejše delavce, za katere je še posebej značilna težja zaposljivost, ne bi pomenila le izgube zaposlitve, ampak lahko tudi konec njihove poklicne kariere, opozarjajo.

Po oceni sodišča bi bile posledice, ki bi nastale z nadaljnjim izvrševanjem morebiti protiustavne zakonske ureditve, večje od posledic, ki bi nastale, če se do končne odločitve ustavnega sodišča njeno izvrševanje zadrži in bi se v presoji pokazalo, da niso protiustavne, so zapisali.

Do končne odločitve je ustavno sodišče zadržalo tudi učinkovanje že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so bile izdane skladno z novo ureditvijo. Ta je začela veljati z uveljavitvijo sedmega protikoronskega zakona, torej 31. decembra lani, 60-dnevni odpovedni rok pa bi se na podlagi izpodbijane ureditve v primeru že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi iztekel že v začetku marca.

Ustavno sodišče je sklep o začasnem zadržanju izvajanja členov zakonov o delovnih razmerjih in o javnih uslužbencih sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Klemen Jaklič in Marko Šorli.


Najbolj brano