Krave z dodano eko vrednostjo

V Posočju si v pričakovanju nove finančne perspektive prizadevajo, da bi vzpostavili prvo eko kmetijsko regijo v Sloveniji, v katero bi vključili vse člane Kmetijske zadruge Tolmin tudi z območja Idrijskega in Banjške planote. Kmetov, ki oddajajo meso je okoli 400, mleko prispeva 80 kmetij.

Ideja je dopadljiva, glede na to, da bi na ta račun lahko pridobili dodaten evropski denar za zdajšnje in bodoče eko kmetije. Če bi jih v projekt pritegnili, bi naravi in živalim bolj prijazno kmetovali, več bi iztržil ob pogoju, da bi bili kupci zadovoljni in imeli v tak način kmetovanja zaupanje.

Eko kmetija skrbi za živali, krmila so dražja, obdelava zemljišča tudi. Pridelki bi morali biti dražji, denimo kilogram sira 16 in ne 12 evrov.

Vzpostavitev eko regije ni preprosta.

V Posočju se radi pohvalijo, da pravzaprav vse kmetije ekološko delujejo. Vendar ni tako. Večina živinorejcev sicer krave pase na pašnikih in v planinah, toda v dolinah uporabljajo gnojia, ki niso eko in dodajajo krmila, ki tudi niso eko.

Ekološka kmetija ima zahtevna pravila glede skrbi za živali, ki se morajo prosto pasti, vsa hrana zanje in za obdelavo zemljišča je dražja. Zato bi morali biti tudi njihovi pridelki dražji, denimo kilogram sira 16 in ne 12 evrov. Tu se pa lahko zatakne. Na trgovskih policah je brezkončno veliko izdelkov z eko priporočilom, težko je razbrati, kako pošteni so. Če bi Posočje - s Kmetijsko zadrugo in Mlekarno Planika ter njihovimi člani - postalo eko regija, bi bilo treba dodano vrednost njihovih izdelkov promovirati, da bi potrošniki vedeli, da gre v tem primeru zares in da je hrana poštena in vredna dodatnih evrov.

Na ekoloških kmetijah pravijo, da je nerealno pričakovati, da bi kmetijska zadruga ali pa mlekarna opravili vso papirnato birokracijo, ki jo eko kmetija zahteva. Če bi se organizirali v eko regijo, pričakujejo vsaj to, da bi zadruga in mlekarna veliko naredili za promocijo, uredili naj bi vse papirje za eko registracijo in zagotovili police v svojih trgovinah, kjer bi potrošnikom ponujali ekološko hrano po višjih cenah, ker so višji tudi stroški.

Eko regija temelji na odgovornosti vsakega nosilca kmetije, na tem, da spoštuje zemljo in živali. Država ima veliko nalog, ker kljub zagotovilu ministra za kmetijstvo Jožeta Podgorška ni opravila osnovne, da bi ekološko kmetijstvo izdatneje podprla. Ni sprejemljivo, da druge druge panoge dobijo več kot eko gorske kmetije.


Preberite še


Najbolj brano