So vodo zajemali pod cementarno?

Civilna pobuda Danes! bo državno tožilstvo seznanila z ugotovitvami, da se je voda za oskrbo Anhovega in Deskel več kot dve leti črpala iz Soče tik pod cementarno Skale, za kar ni ustreznega vodnega dovoljenja. Na občini to potrjujejo, prvega moža Salonita Julijana Fortunata pa izvor vode ne skrbi, ker jo pred distribucijo predelajo.

Iz pip Anhovega in Deskel naj bi več kot  dve leti ves čas pritekala 
le voda, zajeta v Soči tik pod cementarno.
Iz pip Anhovega in Deskel naj bi več kot dve leti ves čas pritekala le voda, zajeta v Soči tik pod cementarno.  

ANHOVO Ustanovitelj civilne pobude Danes! Miha Stegel je včeraj postregel z ugotovitvijo, da je bila vodooskrba Deskel in Anhovega od marca 2017 do konca aprila 2018 ter od februarja 2019 do septembra lani hudo v nasprotju s predpisi. “Uporabljalo se je črpališče brez vodnega dovoljenja za ta namen,” je poudaril Stegel. Gre za naprave neposredno pod anhovsko cementarno Skale, v strugi Soče med tovarno in mostom do kompleksa. Po trditvah Stegla je bilo z razmerami seznanjeno tudi vodstvo občine junija lani, ko je s Salonitom podpisovalo aneks h pogodbi za obnovo vodarne Močila.

Dve leti “na črpalkah” izpod cementarne

Ta vodarna Deskle, Anhovo in okolico oskrbuje s predelano vodo Soče, ki jo načeloma črpa iz predora za hidroelektrarno Plave I med centralo in jezom v Ajbi. Voda po rovu torej zaobide najgosteje pozidani del občine Kanal in Salonitov kompleks. Vendar so ekološki aktivisti na Kanalskem že lani opozorili, da v vodarno, ki je last Salonita, priteka tudi voda, zajeta na omenjeni sporni lokaciji ob tovarni, kjer naj bi sicer zajemali tehnološko vodo. V dveh obdobjih od marca 2017 do lanske jeseni pa naj bi Močila vseeno napajali zgolj s to vodo, ker črpalke v elektrarniškem rovu niso bile uporabne - zaradi vzdrževalnih del oziroma okvare.

Stegel je včeraj obelodanil, da ni sporna zgolj lokacija tega črpališča, ki med drugim leži niže od iztokov odpadnih voda cementarne v reko. Še bolj sporno je, da naj ne bi imelo dovoljenja za oskrbo s pitno vodo, marveč le za pridobivanje tiste tehnološke. Prav tako naj ne bi imelo določenega območja varovanja vira pitne vode, ker pa se za ta namen uporablja in stoji ob cementarni, tam po razlagi Stegla ne bi smeli sosežigati odpadkov, saj je to potencialno nevarna dejavnost, ki ne sodi ob zajetja vode. “Zakon o vodah na vodovarstvenih območjih prepoveduje gradnjo objektov in naprav za proizvodnjo z nevarnimi snovmi,” utemeljuje vodja Danes! in napoveduje, da bo z vsem tem seznanil državno tožilstvo.

Fortunat poudarja, da je voda vedno ustrezna

“Od onesnaženja v juliju se voda za Močila črpa izključno iz rova,” pravi vodja kanalskega občinskega režijskega obrata Vinko Medvešček. Ki pa je potrdil glavne trditev Stegla. Dve leti so Močila napajale le črpalke pod tovarno, ko je občina zaprosila za izdajo vodnega dovoljenja za obe črpališči, “nam je agencija za vode priporočila, da zadostuje vodno dovoljenje za črpalke v rovu.” In vodovarstvenih območij občina res nima razglašenih, toda zato, ker jih razglaša država in je to težava po vsej Sloveniji. Županja Tina Gerbec je povedala, da je pobuda Denes! glede na izkušnje najbrž znova zavajala javnost - z vsebino tiskovne konference ni bila seznanjena -, dodala pa je, da je člane društva Eko Anhovo povabila na pogovor o Močilih na občino, a so to zavrnili.

Predsednik uprave Salonita Julijan Fortunat izpostavlja, da se v podjetju trudijo pripravljati pitno vodo za Deskle in Anhovo skladno z zakonodajo. Na vprašanje, ali ima črpališče pod tovarno ustrezna dovoljenja in od kod vodo črpajo, pa ni odgovoril: “Lahko zagotovim, da voda, ki jo pripravljamo za javno omrežje, ustreza vsem standardom.” Po njegovem zato ni relevantno, kje se vodo zajema. Izrazil je upanje, da bodo na občino čim prej prenesli upravljanje svojega dela vodovodnega omrežja in vodarno Močila obnovili še letos.


Najbolj brano