Poziv k oddaji ponudbe za najem poslovnega prostora

Družba Istrabenz Turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož, vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za najem poslovnega prostora na naslovu Obala 33, Portorož, v skladu in pod pogoji, kot to določa pozivna dokumentacija, objavljena na spletni strani družbe https://www.lifeclass.net/si/o-nas/informacije-javnega-znacaja/

Rok za oddajo ponudbe je 19. 02. 2021 do 13. ure.


Najbolj brano