“Cene so navite in jih nismo usklajevali”

Cene za zdravljenje covidnih bolnikov so pretirane, sporoča Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in stroški večajo luknjo v zdravstveni blagajni. Poziva h korekciji cen, ki jih je vlada oktobra lani potrdila na predlog zdravstvenega ministrstva in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Če sprememb ne bo, bo kmalu zmanjkalo denarja za zdravljenje bolnikov z drugimi boleznimi.

 Zdravljenje covidnih bolnikov terja posebne oddelke, zaščitno 
opremo z infrakstrukturo in ekipami, česar vlada  ni predvidela s 
posebnim financiranjem, ampak je te stroške naložila zdravstveni 
blagajni.
Zdravljenje covidnih bolnikov terja posebne oddelke, zaščitno opremo z infrakstrukturo in ekipami, česar vlada ni predvidela s posebnim financiranjem, ampak je te stroške naložila zdravstveni blagajni.  

SLOVENIJA > Vlada je 22. oktobra lani potrdila cene za zdravljenje covidnih bolnikov v bolnišnicah. Predlagalo jih je zdravstveno ministrstvo na pobudo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. V imenu ZZZS Damjan Kos iz sektorja za informiranje opozarja: “Nismo sodelovali pri usklajevanju cen, ki so pretirane v primerjavi s cenami za zdravljenje vseh drugih bolezni, tudi zelo težkih.”

Uravnotežiti cene

Gre za tri cene: za ceno za zdravljenje covidnih bolnikov v regijskih bolnišnicah ter za ceni za zelo težke in najtežje primere na zdravljenju v kliniki (cena v ljubljanskem kliničnem centru je 38 odstotkov višja, v mariborskem UKC pa 25).

Stroški poglabljajo izgubo

ZZZS mora za lansko zdravljenje 9056 covidnih bolnikov v bolnišnicah plačati skupaj 128,48 milijona evrov. To je 51-krat več, kot je ocenilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je poleti lani ocenilo, da bo ta znesek 2,5 milijona evrov. Če bodo zdajšnje cene ostale iste, bo letos v blagajni ZZZS zmanjkalo denarja za plačilo vseh izdatkov za vse vrste zdravljenja pacientov z drugimi boleznimi. Nastale bodo tudi večje motnje financiranja vseh izvajalcev zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu.

Kos pravi: “Cena velja za en primer - od sprejema do odpusta iz bolnišnice, ne glede na število dni bivanja; enaka cena velja za vse regijske bolnišnice, ki izvajajo to zdravljenje.” Tako dobi regijska bolnišnica za zdravljenje bolnika na covidnem oddelku brez katastrofalnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov 8000,43 evra. Za primere z resnimi zapleti pa enkrat več: 16.000,86 evra. Za najhujše primere, ko gre pri zdravljenju bolnika s covidom-19 za traheostomijo pa je cena 46.833,40 evra.

Cene je lani poleti pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Kos pravi: “Za maloštevilne bolnike, hospitalizirane v prvem, pomladanskem valu epidemije v UKC Ljubljana, Kliniki Golnik in Splošni bolnišnici Novo mesto.” Takrat druge regijske bolnišnice teh bolnikov še niso zdravile. “Zdaj pa so te tri vrste cen na podlagi sklepa vlade za Aneks 1 k Splošnemu dogovoru 2020 (na predlog ministrstva za zdravje) še naprej v veljavi za drugi, jesensko-zimski val in za regijske bolnišnice. Je pa obseg bolnikov in stroškov krepko večji.”

Cene drugih zdravljenj

Cene za druge vrste zahtevnih zdravljenj so praviloma nižje.

Različni posegi na srcu, srčnih zaklopkah in koronarnih arterijah v ljubljanskem UKC stanejo 6943,83 evra.

Cena za endoprotezo kolka v regijskih bolnišnicah je 6045,15 evra. Cena za zdravljenje infekcije/vnetja dihal s katastrofalnimi spremljajočimi bolezeneskimi stanji ali zapleti znaša za regijske bolnišnice 3553,57 evra, za UKC 4898,21 evra.

Cena zdravljenja infekcije/vnetja dihal brez spremljajočih bolezenskih stanj in zapletov za regijske bolnišnice znaša 1130,06 evra, za UKC 1557,67 evra.

Nujna korekcija cen

Predstavniki ZZZS opozarjajo, da niso sodelovali pri določitvi cen in niso naredili stroškovne analize, ki mora biti podlaga za presojo. “ZZZS se o tem tudi ni pogajal v okviru omenjenega aneksa, ki ga je vlada sprejela na predlog ministrstva. Je pa ta aneks zavezujoč.”

Sveži podatki iz bolnišnic o dejanskih stroških kažejo na različne vrste zdravljenja covidnih bolnikov, zato ZZZS zahteva bolj realne cene. Pobudo za korekcijo cen je že poslal ministrstvu, “Tudi pravila obračunavanja teh hospitalizacij je treba spremeniti, zato smo že decembra lani podali ostalim sedmim podpisnikom Splošnega dogovora uradno pobudo za spremembo opisa teh storitev v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021,” izpostavlja Kos. “Predlagamo natančnejšo, ožjo določitev diagnoze in zdravstvenega stanja, ki bosta pogoja za obračun.”

8000,43 evra dobi regijska bolnišnica za zdravljenje enega bolnika s covidom-19 brez komplikacij.

ZZZS opozarja, da so te cene nevzdržne tudi z vidika letošnjega finančnega poslovanja ZZZS. “So veliko tveganje za neuravnoteženo finančno poslovanje in nenačrtovan visoki primanjkljaj v zdravstveni blagajni.”

Ministrstvo je skopo

Vprašanja, ali in kdaj bodo obravnavali predlog ZZZS za korekcijo teh cen, smo naslovili zdravstvenemu ministrstvu. Zanimal nas je komentar napovedi ZZZS o izgubi, ki zato nastaja in bo ohromila zdravljenje vseh bolnikov z vsemi boleznimi. Ministrstvo sporoča le: “Aktivnosti v zvezi s tem potekajo.”

16.000,86 evra je cena zdravljenja za covidnega bolnika z zapleti.

Komentar novinarja

Jasna Arko

Balon z okusom kruha in iger?

Nedavno razkritje cen, ki jih za zdravljenje covidnih bolnikov dobijo bolnišnice s covid oddelki in univerzitetni kliniki za najteže bolne, je sprožilo zgražanje in posplošene komentarje, da se to bolnišnicam izplača, saj bodo zato zlahka pokrile izgubo kot posledico epidemije zaradi okrnjenega rednega dela. Skratka: obogatele bodo. Bodo res? So te cene res tako visoke? Zagotovo so težko breme in visoke za zdravstveno blagajno ZZZS. Ta mora bolnišnicam te zneske izplačevati, ker ...

Preberi več

Najbolj brano