Problematika genocidnega spolnega nasilja

Februarja bo pri ameriški založbi Rowman & Littlefield izšla knjiga z naslovom Shame, Gender Violence and Ethics: Terrors of Injustice. Nastala je kot nadgradnja odmevne mednarodne konference, ki jo je Inštitut za filozofske študije ZRS Koper izvedel v Utrechtu.

Univerza v Utrechtu, 4. oktober 2018 Foto: ZRS
Univerza v Utrechtu, 4. oktober 2018 Foto: ZRS

Na podlagi odmevne mednarodne konference, ki jo je Inštitut za filozofske študije ZRS Koper leta 2018 v soorganizaciji z Univerzo v Utrechtu ter norveško mednarodno nevladno organizacijo The Norwegian People’s Aid izvedel v Utrechtu, bo februarja letos kot rezultat tega dogodka pri priznani ameriški založbi Rowman & Littlefield izšla knjiga z naslovom Shame, Gender Violence and Ethics: Terrors of Injustice. Delo je obenem rezultat ARRS projekta J6-8265 “Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega”, ki se je pod vodstvom predstojnika Inštituta za filozofske študije ZRS Koper dr. Lenarta Škofa med leti 2017 in 2020 izvajal na ZRS Koper.

Tematika, ki jo prinaša monografija, se navezuje na problematiko genocidnega spolnega nasilja nad ženskami. Pričujoče delo uvaja nagovor Faride Khalaf, ki je bila kot pripadnica ljudstva Jezidov iz severnega Iraka žrtev islamske države. ISIS je leta 2014 napadel njeno ljudstvo v regiji Sindžar, nad njim izvedel genocid ter zasužnjil njihove otroke in ženske. Farida Khalaf si kot ženska, ki je preživela ujetništvo, prizadeva za to, da bi tiste, ki so zagrešili te zločine, dosegla roka pravice. Njena prijateljica in jezidska aktivistka Nadia Murad je za svoje delo leta 2018 dobila Nobelovo nagrado za mir.

Pričujoče delo prinaša tematike, ki se navezujejo na sodobne primere zločinov nad ženskami in marginaliziranimi skupnostmi po svetu. V ospredju so obravnave moraličnega sramu in etike, ki avtorjem služita kot protipol in konceptualno orodje, s katerim opozarjajo in se borijo proti logiki genocidnega in spolnega nasilja, podrejanja ter onečaščanja žensk. Pri tem so v zborniku na interdisciplinaren način predstavljeni pravni, filozofski, feministični, novinarski ter aktivistični pristopi, s skupnim ciljem opozarjanja na številne pojavne oblike in grozovite razsežnosti spolnega nasilja ter nasilja nad ženskami.


Najbolj brano