Namen je zaščititi otroke pred državo

Na ministrstvu za pravosodje so z domačimi in tujimi strokovnjaki pripravili predlog zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke, ki bo poseben javni zavod. Vlada ga je konec januarja poslala v obravnavo v državni zbor. Z zakonom bi ustrezno zaščitili otroke, ki so udeleženi v kazenskem postopku kot žrtve, priče ali mladoletni storilci kaznivih dejanj.

Vzpostavitev Hiše za otroke uživa ne le domačo, ampak tudi tujo 
podporo. Foto: Pixabay.com
Vzpostavitev Hiše za otroke uživa ne le domačo, ampak tudi tujo podporo. Foto: Pixabay.com

LJUBLJANA > “V Sloveniji imamo dobro zaščito pravic otrok, a žal je še vedno preveč kršitev. Zato zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku izhaja iz spoznanja, da je treba kakovost življenja ter zaščito otrok nenehno izboljševati,” poudarja Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje. Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke je vlada sprejela na seji v drugi polovici januarja, zdaj ga morajo sprejeti še poslanci državnega zbora.

Glavni namen projekta Hiša za otroke, pri katerem ministrstvo za pravosodje sodeluje s številnimi domačimi ter mednarodnimi partnerji in strokovnjaki, je zaščita otrok, ki so udeleženi v kazenskem postopku kot žrtve ali priče, lahko pa tudi kot mladoletni storilci kaznivih dejanj.

V pomoč jim bodo izkušnje iz tujine

Hiša za otroke naj bi pri nas zaživela letos jeseni, lokacije pa na ministrstvu za pravosodje ne izdajajo. Pri njeni vzpostavitvi bo sodelovala tudi Lunina vila, inštitut za zaščito otrok. “Trenutno je naša vloga zagotavljanje svetovalnih storitev za podporo pri vzpostavitvi Hiše za otroke (Barnahus) v Sloveniji, in sicer na področjih medresorska koordinacije in sodelovanja ter participacije otrok in zaščite otrok. Torej gre za pomoč samem vzpostavljanju modela pri nas,” pojasnjuje direktorica Nina Kočar. Kot pravi, ima kar nekaj evropskih držav že vzpostavljen model Barnahusa, med njimi so skandinavske države, Albanija in Hrvaška (Poliklinika za zaščito djece Zagreb). “Njihove bogate izkušnje nam bodo zagotovo lahko v veliko pomoč pri implementaciji modela v Sloveniji,” sklene.

Hiša za otroke bo namenjena celostni in enakopravni obravnavi otrok, ki se v kazenskih postopkih znajdejo kot žrtve, priče ali storilci.

V otroku prijaznem in varnem okolju

Projekt omogoča, da so otroci, zlasti žrtve spolnih zlorab, v kazenskem postopku obravnavani na njim primeren način, s polno in visoko usposobljeno strokovno podporo ter v otroku prijaznem in varnem okolju.

Vzpostavitev Hiše za otroke uživa ne le domačo, ampak tudi tujo podporo. Med drugim je Svet Evrope pozdravil pripravo zakona za obravnavo v državnem zboru. “Slovenski predlog zakona je zelo kakovosten,” pa meni Bragi Gudbrandsson, pobudnik modela Barnahus in član odbora Združenih narodov za pravice otrok. Matic Zupan, državni sekretar na pravosodnem ministrstvu, ob tem pojasnjuje, zakaj ob centrih za socialno delo in varnih hišah v Sloveniji potrebujemo še Hišo za otroke: “Njen namen je zaščititi otroke pred državo.” Ob tem razloži, da ima Slovenija tog kazenski postopek, ki je osredotočen na storilca. Zato želijo, da se v kazenskih postopkih otrokom povzroči čim manj škode. “Je sprememba v načinu razmišljanja in dela z otroki,” doda. “To je bila naša moralna dolžnost,” pa se naveže na vse sodelujoče pri pripravi zakona.

S predlogom želijo celovito in sistemsko urediti obravnavo mladoletnih oškodovancev. Tako bodo z jasnimi izhodišči dopolnili obstoječo kazensko zakonodajo.

Na ministrstvu za pravosodje so v sodelovanju z drugimi ključnimi resorji za zaščito otrok pristopili k izvedbi projekta ustanovitve Hiše za otroke v Sloveniji po islandskem modelu Barnahus.

Za čim manj zaslišanj otrok

Procesne rešitve v predlogu stremijo k enotni in celoviti obravnavi otroka pri zaslišanju v vlogi oškodovanca ali v vlogi priče, pod določenimi pogoji pa tudi v vlogi storilca. Zasnovane so tako, da sodišče z odredbo za zaslišanje po pripravljenem zakonu odloči tudi o uporabi vseh ukrepov za varstvo otrokove duševne celovitosti, tako o izogibanju stikom z obdolžencem, uporabi prilagojenih prostorov, zaslišanju s pomočjo strokovnjaka in čim manjšem številu zaslišanj.

Ključ do odprave nepotrebne sekundarne viktimizacije ali stiske mladoletne priče je prav zmanjšanje števila zaslišanj. K temu cilju prispevajo vse prvine predlagane rešitve, ki so celovit pristop, krepitev pravic obrambe in hibridna izvedba procesnega dejanja zaslišanja, so prepričani na vladi. Zato so predlagali ustanovitev Hiše za otroke kot posebnega javnega zavoda, ki mu sodišče, podobno kot pri izvedenstvu, prepusti organizacijo in izvedbo zaslišanja, pri tem pa ohranja materialno-procesno vodenje samega zaslišanja.

Hiša za otroke bo omogočala hitro in učinkovito ukrepanje ter celostno obravnavo s pravilnim, otroku prijaznim pristopom, ki bo vključeval različne discipline in institucije. (foto: Pixabay.com)

Celostna in enakopravna obravnava otrok

Predlog otroku zagotavlja tudi krizno podporo in psihosocialno pomoč. Krizna podpora pomeni nudenje zlasti psihološke podpore ob zaslišanju in telesnem pregledu, psihosocialna pomoč pa trajnejšo obliko praktične, socialne in psihološke pomoči v obdobju po zaslišanju, so še pojasnili.

Na državnih tožilstvih izpostavljajo težave pri odkrivanju kaznivih dejanj, kjer je žrtev otrok. Pridobivanje dokazov je namreč odvisno od dovolj utemeljenega suma kot pogoja za izdajo odredbe za hišno preiskavo oziroma preiskavo elektronskih naprav. Po mnenju tožilstev je še vedno težava zasliševanje otrok v kazenskem postopku. Na voljo ni niti dovolj ustrezno usposobljenega kadra niti primernih prostorov za zaslišanje otrok. Določena sodišča so opremila svoje varne sobe za zasliševanje otrok in najstnikov, druga uporabljajo prostore centrov za socialno delo.

S predlogom zakona želijo celovito in sistemsko urediti obravnavo mladoletnih oškodovancev in drugih žrtev kaznivih dejanj. (foto: Pixabay.com)

Hiša za otroke bo ta postopek poenostavila tako, da otroka ne bodo zasliševali različni strokovnjaki v nekem časovnem obdobju, ampak ga bodo obravnavali na enem mestu v istem dnevu na njemu najbolj prijazen način. S tem bodo tudi poskrbeli za enakopravno obravnavo otrok v tovrstnih postopkih. “Hiša za otroke je prostor, kjer se otroci počutijo varne, kjer njihovo zaslišanje izvajajo usposobljeni strokovnjaki in jim zagotavljajo podporo in psihosocialno pomoč,” sklene ministrica.


Najbolj brano