Občina sofinancira odstranjevanje azbestne kritine

Občina Pivka bo tudi letos podelila nepovraten denar, s čimer občane spodbuja k zamenjavi azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali.

Občina Pivka bo tudi letos podelila nepovraten denar, s čimer 
občane spodbuja k zamenjavi azbestne kritine z okolju in zdravju 
prijaznejšimi materiali.  Foto: Helena Race
Občina Pivka bo tudi letos podelila nepovraten denar, s čimer občane spodbuja k zamenjavi azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali.  Foto: Helena Race

PIVKA > Občanom je na voljo 7000 evrov, vloge lahko oddajo do 15. junija ali v drugem roku do 5. oktobra. Do sofinanciranja so upravičene fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Pivka, lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot. Prijavijo se lahko tudi najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanja sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (najmanj za pet let), v kateri je opredeljena tudi pravica oziroma dolžnost najemnika do vlaganj v objekt ali pa imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine. Vlogo za sofinanciranje zainteresirani dobijo na spletni strani občine ali na njenem sedežu.


Najbolj brano