“Vsi otroci, rojeni v 2020, so bili prikrajšani”

Vlada je s predlogom PKP7 sprva predlagala, da bi bili do 500 evrov izredne pomoči ob rojstvu otroka upravičeni le starši otrok, rojenih od 1. oktobra letos do eno leto po koncu epidemije. Nato je nameravala upravičenost razširiti na rojene od 12. marca dalje. A po pozivu mamic, da bi morala enakovredno obravnavati prav vse v letu 2020 rojene otroke, bodo do dodatka upravičeni vsi otroci, rojeni od 1. januarja 2020 do eno leto po koncu epidemije.

Med podpisnicami dopisa vladi je tudi Novogoričanka Sarah 
Durnik. Foto: Osebni arhiv Sarah Durnik
Med podpisnicami dopisa vladi je tudi Novogoričanka Sarah Durnik. Foto: Osebni arhiv Sarah Durnik

SLOVENIJA > Predlog sedmega protikoronskega svežnja (PKP7), ki ga bodo poslanci potrjevali danes, med drugim prinaša izplačilo izredne pomoči ob rojstvu otroka v višini 500 evrov za otroka, rojenega od dne uveljavitve tega zakona do eno leto po koncu epidemije. A na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so nam konec prejšnjega tedna pojasnili, da je ob obravnavi predloga zakona predvideno dopolnilo, ki bo v skladu s koalicijskim dogovorom to pravico razširilo tudi na otroke, rojene od razglasitve epidemije 12. marca 2020 do enega leta po koncu epidemije. Včeraj pa so z vlade sporočili, da so soglašali tudi s predlogom amandmaja, po katerem bodo do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence upravičeni starši za otroke, rojene od vključno 1. januarja do eno leto po koncu epidmije, k čemur so vlado pozvale tudi mamice otrok, rojenih v letu 2020.

Mamice so vlado opozorile, da si izredno pomoč zaslužijo prav vsi otroci, rojeni v letu 2020, saj so bili vsi prikrajšani. (Foto: osebni arhiv Sarah Durnik)

Z novim letom ob rojstvu otroka 850 evrov pomoči

S 1. januarjem 2021 se na 350 evrov zvišuje znesek pomoči ob rojstvu otroka, ki je sistemski ukrep. Izredna pomoč ob rojstvu otroka (500 evrov), ki jo določa pkp7, pa je izredni ukrep zaradi covida-19. Obe pravici se ne izključujeta, pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu, kar v praksi pomeni, da bo družina, ki bo dobila otroka po novem letu oziroma najkasneje v enem letu po koncu epidemije, dobila skupno 850 evrov pomoči.

Izredna pomoč ob rojstvu otroka se ob tem ne bo štela v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, prav tako se od te pomoči ne bo plačala dohodnina. Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti.

Poleg izredne pomoči ob rojstvu otroka pkp7 prinaša tudi enkratni solidarnostni dodatek 50 evrov za otroka, katerega eden od staršev ali druga oseba je upravičen do otroškega dodatka za mesec november 2020 ne glede na dohodkovni razred (sprva je bil predviden le za starše v prvem do petem dohodkovnem razredu), ter za otroke v rejništvu do dopolnjenega 18. leta. Do konca epidemije se bo povečal tudi znesek dodatka za velike družine, in sicer za 100 evrov za družino s tremi otroki in za 200 evrov za družino s štirimi ali več otroki. Oba dodatka se ne izključujeta. Dodatek za nego otroka v času epidemije pa se bo povečal za 100 evrov.

Tudi za spodbujanje rojstev

Vlada izplačilo izredne pomoči utemeljuje s tem, da imajo mnoge družine v času epidemije nižje dohodke zaradi čakanja na delo, varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol, izgube zaposlitve, pa tudi kot ukrep družinske politike za spodbujanje rojstev.

Nekateri so ta in še nekatere podobne ukrepe sicer že označili za vladna darila, a zmotilo je predvsem dejstvo, da bi bili do pomoči po prvotnem predlogu upravičeni le otroci, rojeni od 1. oktobra dalje, ne pa tudi tisti, ki so bili prav tako oškodovani v času spomladanske epidemije, pa tudi v obdobju pred njo in v mesecih med obema epidemija, saj so tudi takrat veljale omejitve in ukrepi.

Na to so v dopisu vlado opozorile mamice, ki so rodile v letu 2020, in jo pozvale, naj enakovredno obravnavala vse otroke, rojene v letu 2020, torej tudi tiste, rojene pred 12. marcem. Med sopodpisnicami dopisa je tudi Novogoričanka Sarah Durnik, ki je rodila 3. marca. “Menim, da bi morala vlada najprej poskrbeti za otroke, ki so bili že prikrajšani, ne pa da imajo prednost tisti, ki se niso še niti rodili ali niso bili še niti spočeti,” nam je povedala. In skupaj z mamami opozorila, da tudi če so bili otroci rojeni teden ali mesec dni pred razglasitvijo epidemijo, to še ne pomeni, da so njen vpliv občutili kaj bistveno manj. Sodeč po predlogu zadnjega amandmaja, njihov poziv torej ni bil zaman.

Odpadli pregledi, terapije, obiski...

Mame otrok, rojenih v 2020, so vlado v dopisu med drugim opozorile na celo vrsto prikrajšanosti zanje, za njihove družine in za otroke tako med nosečnostjo kot med in po porodu, kot so prepoved prisotnosti partnerja pri pregledih v nosečnosti in manjše število pregledov, ukinitev klasične šole za starše, odsotnost partnerja pri porodu, prepoved obiskov med bivanjem v porodnišnici, manjša podpora nekaterega zdravstvenega osebja, manj obiskov patronažnih sester, manj poporodnih pregledov in pregledov pri pediatru, oteženo kupovanje pripomočkov in osnovnih potrebščin za dojenčka, onemogočene samoplačniške terapije, večje tveganje za depresijo ...

Kot so še opozorile, se jim je zaradi čakanja na delo oziroma bolniškega staleža v času nosečnosti zaradi nevarnosti okužbe znižalo tudi porodniško nadomestilo, nekatere pa so v tem času izgubile tudi zaposlitev.


Najbolj brano