V hrpeljski coni nova delovna mesta za lokalne prebivalce

Na obrobju obrtne cone v Hrpeljah, ob makadamski cesti na Slavnik, podjetje RCM d.o.o. gradi logistični center, s 5000 kvadratnimi metri skladiščnih prostorov za carinsko skladiščenje in trikrat večjim parkiriščem. Občina je na tem območju z novim občinskim prostorskim načrtom omogočila širitev obstoječe cone, v prihodnjih treh letih načrtuje zgraditi še ustrezno dostopno cesto.

Do spomladi bo na obrobju hrpeljske obrtne cone podjetje s Koroške zgradilo večji logistični center. Foto: Lea Kalc Furlanič
Do spomladi bo na obrobju hrpeljske obrtne cone podjetje s Koroške zgradilo večji logistični center. Foto: Lea Kalc Furlanič

HRPELJE > Občina Hrpelje-Kozina je z novim občinskim prostorskim načrtom omogočila, da se območje industrijsko-obrtne cone v Hrpeljah razširi za dobrih 20.000 kvadratnih metrov, pojasnjuje direktor občinske uprave Andrej Bolčič. Širitev so omogočili na obrobju cone, ob makadamski cesti, ki pelje na Slavnik.

Občina bo zgradila novo dostopno cesto

Ker ima cona že urejeno komunalno opremo (vodovod, kanalizacijo, trafo postaje, vode za internet, cesto, ...), bo za nove investitorje dovolj, da se nanjo le priklopijo. Večjo težavo predstavlja le ustrezna dostopna cesta, ki pa jo občina načrtuje zgraditi v naslednjih treh letih. “Trenutno se pripravljamo na začetek postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za dostopno cesto z južne strani, ki bo speljana pod železnico in se bo priključila na regionalno cesto Koper-Ljubljana. Investicija bo znašala 2,2 milijona evrov, za sofinanciranje se bo občina prijavila na državne razpise,” dodaja Bolčič.

Miniranje vznemirilo občane

Za ureditev zunanjega platoja, ob hali za carinsko skladišče, je moral izvajalec del - gradbeno podjetje Godina - obstoječe zemljišče minirati, kar je vznemirilo občane. Zato se je občinski svetnik Vasja Ivančič obrnil na občino po pojasnilo, kaj se dogaja in ali so izpolnjeni vsi pogoji za tovrstna dela. V podjetju Godina so občinski upravi postregli z vso ustrezno in pridobljeno dokumentacijo in meritvami, ki so jih bili dolžni opraviti.

Ustrezne dostopne ceste si v coni želi tudi novi investitor, podjetje RCM, d.o.o. s sedežem v Prevaljah, ki na območju razširjene cone, na dveh hektarjih, gradi sodoben logistični center. “Zemljišče skupaj z gradbenim dovoljenjem smo kupili od prejšnjega lastnika. Do aprila ali maja načrtujemo zgraditi logistično-distribucijski center, delno kot zaledni terminal za blagovne tokove iz ali za pristanišča v Kopru, Trstu, na Reki, delno za potrebe lokalnega gospodarstva,” pojasnjuje manager v podjetju Matjaž Barut.

Dva hektarja za skladiščenje in pretovor

Dejavnosti, ki jih bodo izvajali v tem centru, v katerem bo 5000 kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih prostorov in približno 15.000 kvadratnih metrov zunanjega platoja z voznimi in manipulativnimi površinami, bodo pretovorna dejavnost (cross-docking) za kontejnerske pošiljke v izvozu in uvozu ter distribucija za posamezna zainteresirana podjetja, dodaja Barut.

Seveda je ob taki novosti za lokalno javnost zanimivo, ali bo novo podjetje nudilo nove zaposlitve. “Da,” odgovarja Barut, “načrtujemo zaposlovanje kadra iz lokalnega okolja. V prvi fazi načrtujemo do deset delovnih mest, do konca leta 2021 pa še dodatnih deset.” Sicer so družinsko podjetje s 60 zaposlenimi, ki imajo logistične centre še v Kopru, na Brniku, v Novem mestu, dva na slovensko-hrvaški meji, v Zagrebu in BiH. Sogovornik izpostavi še, da imajo vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje s strankami, ki jim bodo na novi lokaciji ponujali “dodatne storitve v smislu časovne ter stroškovne optimizacije obstoječih blagovnih tokov”.

Sicer je v hrpeljski coni, tako Bolčič, na voljo še nekaj prostih parcel, vendar niso vse občinske, temveč so še v lasti Agrarne skupnosti Hrpelje ali Slovenskih železnic.


Najbolj brano