Sončna elektrarna na šoli za sedem hiš

Sedem stanovanjskih hiš v Budanjah bo v celoti oskrbovanih z električno energijo iz sončne elektrarne, postavljene na strehi podružnične osnovne šole. To bo prva tovrstna samooskrbna skupnost v Sloveniji in gre za primer dobre prakse sodelovanja med družbo Gen-i, Občino Ajdovščina in krajani. Ti naj bi začeli okolju prijazno “zeleno” elektriko koristiti še pred koncem leta.

 Foto: Luka Carlevaris
Foto: Luka Carlevaris

BUDANJE > Pilotni projekt OVE (obnovljivih virov energije) Budanje je prvi primer v Sloveniji, pri katerem se bodo krajani v okviru samooskrbne skupnosti oskrbovali z zeleno energijo iz sončne elektrarne, ki je postavljena na javnem objektu, tamkajšnji podružnični osnovni šoli. Poleg ozelenitve elektrike in zmanjšanja ogljičnega odtisa se jim to tudi finančno izplača, saj se jim bo strošek za elektriko na letni ravni zmanjšal za več kot sto evrov.

V skupnost je vključenih sedem stanovanjskih hiš, katerih poraba električne energije je enaka predvideni letni proizvodnji sončne elektrarne. Projekt je nastal ob podpori Občine Ajdovščina, postavitev 55,68 kW sončne elektrarne, ki bo letno proizvedla približno 58.500 kilovatnih ur električne energije, pa je v celoti “pokrila” družba Gen-i.

Robert Golob, predsednik uprave Gen-i

“Mi smo izbrali pot in prihodnost brez fosilnih goriv in izpustov CO2. Nam to uspeva že danes in prepričan sem, da lahko uspe tudi Sloveniji kot celoti.“

Proti podnebnim spremembam se da ukrepati

“Globalno segrevanje in podnebne spremembe so največja grožnja človeštvu in življenju na zemlji. Zato je ključno, da vsak od nas po svojih močeh prispeva v boju za zmanjševanje emisij CO2. V skupini Gen-i smo svoj del odgovornosti sprejeli že pred leti, ko smo kot prvi predstavili sončne elektrarne za samooskrbo in tako približali sončne elektrarne posamezniku,” je povedal Robert Golob, predsednik uprave Gen-i.

Robert Golob (foto: Leo Caharija)

Tadej Beočanin, Župan Občine Ajdovščina

“Usmeritev v obnovljive vire energije je v času podnebnih sprememb nujna, zato je prav, da vsak po svojih močeh prispeva k omejevanju škodljivih emisij v okolje.”

Poudaril je tudi, da gre sončna elektrarna v Budanjah še korak dlje, saj so prvič na strehi javnega objekta postavili skupnostno elektrarno, ki bo namenjena samooskrbi lokalnega prebivalstva. “Mi smo izbrali pot in prihodnost brez fosilnih goriv in izpustov CO2. S tem želimo biti zgled in dokazati, da se proti podnebnim spremembam da ukrepati. Nam to uspeva že danes in prepričan sem, da lahko uspe tudi Sloveniji kot celoti,“ je še povedal Golob.

Energija sonca na voljo do konca leta

Sončna elektrarna je bila po pridobitvi vseh soglasij postavljena v začetku novembra v le petih dneh. V Gen-i pričakujejo, da bodo občani energijo sonca lahko začeli koristiti do konca leta, ko je predviden še priklop s strani elektro distribucije.

Gen-i z novim letom le še z elektriko brez CO2

V podjetju Gen-i bodo prvi v Sloveniji z januarjem začeli odjemalcem dobavljati izključno električno energijo iz okolju prijaznih, brezogljičnih virov. Gre za več kot 3.150 milijonov kWh električne energije. Ker bodo elektriko brez ogljikovega dioksida dobavljali prav vsem svojim odjemalcem, bodo iz tega naslova njihov ogljični odtis v primerjavi z letom 2019 znižali za 1,65 milijona ton ogljikovega dioksida letno. Po javno dostopnih podatkih je letni ogljični odtis povprečnega gospodinjstva dobrih šest ton ogljikovega dioksida letno, s ponudbo Gen-i pa bodo 40 odstotkom vseh slovenskih gospodinjstev njihov ogljični odtis v povprečju znižali za 2,5 tone letno. Odjemalci si bodo sami lahko izbrali brezogljičen vir energije, ki jim najbolj ustreza: energijo sonca, energijo vode in jedrsko energijo.

Tadej Beočanin (foto: Leo Caharija)

Ideja za projekt je prišla z njihove strani, ko so jo predstavili županu občine Ajdovščina Tadeju Beočaninu, pa jo je podprl ter pokazal razumevanje za inovativne ideje in projekte zelene preobrazbe. Nad projektom so bili navdušeni tudi krajani Budanj, saj bodo koristili električno energijo iz sončne elektrarne, postavljene na javnem objektu, pri čemer ne bodo imeli skrbi z vzdrževanjem in zavarovanjem.

“Veseli in ponosni smo, da smo s podjetjem Gen-i prvi v državi uspeli izvesti projekt energetske samooskrbe, kjer tesno sodelujejo trije akterji: občina, ponudnik električne energije in občani, ki jim je ukrep namenjen. Usmeritev v obnovljive vire energije je v času podnebnih sprememb nujna, zato je prav, da vsak po svojih močeh prispeva k omejevanju škodljivih emisij v okolje,” je povedal Beočanin.

Po epidemiji tudi na zdravstvenem domu v Ajdovščini

Podoben projekt postavitve sončne elektrarne načrtujejo tudi na zdravstvenem domu v Ajdovščini. Zaradi epidemije je trenutno v fazi mirovanja, po načrtih pa bi se lahko v samooskrbno skupnost vključilo do 30 uporabnikov, lastnikov stanovanj v bližnjih stanovanjskih blokih.

V Gen-i razmišljajo o nadaljevanju začete prakse tudi drugod po Sloveniji, načrt pa bo bolj jasen po analizi prvih dveh pilotnih projektov. Verjamejo, da je zelena transformacija edina pot do lepše čiste prihodnosti. Tehnični potencial za gradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji (strehe, parkirišča in degradirana območja) je po njihovih podatkih ocenjen na dobrih 27 TWh letno, kar je približno 68 odstotkov več, kot je danes letna poraba električne energije v Sloveniji, tako da je prostora za takšne projekte več kot dovolj.


Najbolj brano