Trudijo se za delovna mesta in privlačnost bivanja na podeželju

V občinah, ki segajo do Brestovice pri Komnu na zahodu in Snežnika na vzhodu, Planine na severu in Slavnika na jugu, ki torej ležijo v sredini Primorske, niso pa njeno središče, ker nimajo velikega mesta, so problemi in rešitve tako raznoliki kot imena zemljepisnih delov, ki jih sestavljajo, zaradi česar je tudi poimenovanje regije ali pokrajine, če jih bomo nekoč imeli, zelo težavno.

Tudi zato se je nova lokalna samouprava izkazala za pravilno. Čeprav se majhne občine soočajo s skromnimi proračuni, lahko ta primanjkljaj nadomestijo z evropskimi projekti, pa tudi s posluhom za raznolike težave slehernega občana. To so povedali tudi volilci, ko so pred dvema letoma potrdili nov mandat vsem dotedanjim županom in županjama, ki so ponovno kandidirali - postojnskemu Igorju Marentiču, pivškemu Robertu Smrdelju, ilirskobistriškemu Emilu Rojcu, hrpeljsko-kozinski Saši Likavec Svetelšek in divaški Alenki Štrucl Dovgan. Peterica tako nadaljuje zastavljene projekte na že ustaljen način, večinoma tudi nimajo težav s podporo v občinskih svetih.

V sežanski in komenski, kjer prejšnja župana nista kandidirala, pa volilci za njuna naslednika niso izbrali njima podobnih, temveč bolj umirjena župana, ki sta napovedovala drugačen način dela in drugačne razvojne usmeritve. Oba sta se usmerila predvsem v ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta in s tem zadržanje mladih. Županji v divaški in hrpeljsko-kozinski občini sta z gradnjo poslovnih con in ugodnimi komunalnimi prispevki za podjetja to počeli že v prejšnjem mandatu in bili za to nagrajeni z visoko podporo volilcev in prihodom novih podjetij, enak trud bistriškega župana pa je bil manj uspešen tudi zaradi slabih prometnih povezav občine, ki odvračajo investitorje. Kar se pozna v tudi v gibanju prebivalstva. Ilirska Bistrica je tako od leta 2016 do leta 2019 izgubila 1,7 odstotka prebivalcev, Komen je ostal na isti številki, hrpeljsko-kozinska občina je pridobila 3,8, divaška pa 5,2 odstotka prebivalcev. Tudi zaradi novih stanovanj seveda, a ne samo zaradi njih.

Kako privabiti podjetja z zahtevnimi in dobro plačanimi delovnimi mesti tako ostaja izziv občin tudi za naprej. Obenem pa tudi, da občanom - ni jih malo - ki se dnevno vozijo v službo drugam ali jo opravljajo od doma, zagotoviti vso infrastrukturo, od kanalizacije do optike, turizem in gospodarstvo pa razvijati tako, da ne bo uničil kakovosti bivanja na podeželju.


Preberite še


Najbolj brano