Prelom s predhodniki opravljajo na različne načine

Čeprav so Istrani pred dvema letoma na volitvah množično izrazili potrebo po spremembah v vodenju lokalnih skupnosti, lahko že na sredini mandata opažamo razlike v načinih in intenzivnosti vodenja politik.

Za najbolj radikalen prelom z nekdanjo občinsko oblastjo so se odločili v Piranu, kjer je splošno nezadovoljstvo na površje naplavilo politično neizkušene domačine, ki so za šankom in na facebooku imeli rešitve za vse probleme. Kmalu so se po kmečko skregali med seboj in tako nekdanji prijatelji županu ob vsaki priložnosti mečejo polena pod noge, sam župan pa nima tolikšne politične pretkanosti, da bi lahko plaval v morju različnih interesov. Ob vseh težavah je nekaj projektov celo uspešno realiziral, strukturne razvojne neskladnosti Pirana in Portoroža pa bodo ostale za naslednje mandate.

V Kopru so prav tako naredili prelom s prejšnjo oblastjo, a so za prvega moža postavili nekonfliktno osebo, ki v politiki ni novinec. Izkazalo se je, da Bržan za seboj nima številne ekipe, a zagotovo je uveljavil drugačen način vodenja občine. Razhajanja pri ocenjevanju njegove uspešnosti pretežno izvirajo iz različnih izhodišč in pričakovanj: ljudje, ki so bili naveličani in utesnjeni z načinom vodenja njegovega predhodnika, so si želeli predvsem normalnosti in to so tudi dobili; Koprčani, ki jim je bil Popovičev koncept upravljanja skupnih zadev blizu, pa pogrešajo nekdanjo pompoznost in ambicioznost projektov, za katere se je sicer v veliki meri izkazalo, da ne sodijo v tovrstno okolje. V Kopru je dejansko videti manj gradbenih posegov in velikih načrtov, več pa je manjših projektov za manjše število ljudi. A to je bila pravzaprav volja volilcev.

V Izoli je do oblasti prišel Danilo Markočič, ki je že desetletja spremljevalec občinske politike, zato do radikalnih prelomov in novih vizij, ki bi jih nekdaj ribiško mesto potrebovalo, ne more priti. Bolj kot šibka opozicija, ki jo je neuspešno vabil v španovijo, oviro predstavljajo omejene finance. Za občane je bolj dostopen, nekaj projektov je zastavil, a nesrečna dediščina R-Mercurija in vpletenost v najmanj dve aferi mu jemljeta zagon in kredibilnost.

Ankaran je povsem drugačen, saj je usoden prelom doživel že pred šestimi leti. Gregor Strmčnik še drži vajeti trdno v rokah, a je tudi od sodnega epiloga zloglasnega OPN odvisno, ali bodo tisti, ki mislijo drugače, dvignili glavo. Trajnostni razvoj in ekološkost destinacije nista sama sebi namen, ampak ju je smiselno tudi unovčiti.


Preberite še


Najbolj brano