Učenje brez prakse

Bodoča medicinska sestra se ne more le prek gledanja videoposnetkov učiti, kako pacientu vzeti kri. Enako bodoči mehanik delovanja motorja ne more razumeti, če ga v živo ne razstavi na prafaktorje. Frizer mora las čutiti pod roko, oblikovalec kovin pa zelo dobro poznati delovanje stružnic rezkalnih in brusilnih strojev, da se med delom ne poškoduje.

Dijaki, ki se šolajo za te in številne druge poklice, imajo dve do štiri leta časa, da se tudi s praktičnim poukom v šolah in prakso pri delodajalcih usposobijo za vstop na trg dela. Zdaj že drugo šolsko leto praktično znanje - svoje glavno orodje, s katerim se bodo preživljali - pridobivajo v okrnjenem obsegu. Grozi jim, da bodo po koncu šolanja manj usposobljeni, kot bi morali biti. Posledično bodo manj konkurenčni na trgu dela, slabše bodo plačani ali pa se morda sploh ne bodo sposobni zaposliti v poklicu, ki so si ga izbrali, četudi je ta deficitaren.

Otroci in mladostniki so poleg starostnikov v pandemiji koronavirusa gotovo najbolj prizadeta skupina. Niso pa vsi v enakem položaju.

Prikrajšanost dijakov, ki obiskujejo poklicne in strokovne programe srednjih šol, je le ena od nians sedanje krize in političnega soočanja z njo. Na tem mestu bi lahko opozorili tudi na posledice zaprtja šol za otroke s posebnimi potrebami ali pa na posledice za otroke priseljencev, ki se šele učijo slovenskega jezika. In seveda bi lahko opozorili na posledice za najmlajše otroke, ki bi se morali v šolah učiti ne le črk in številk, ampak tudi pravil skupnosti.

Otroci in mladostniki so poleg starostnikov v pandemiji koronavirusa gotovo najbolj prizadeta skupina. Niso pa vsi v enakem položaju. Država mora zato v svojih premislekih, kako in kdaj jih vrniti v šole, gledati široko sliko in tudi med učenci določiti prioritete. Vlada in pristojno ministrstvo sta že obljubila, da bo imelo ob sproščanju ukrepov odpiranje šol prednost. Gotovo bodo prvi na vrsti najmlajši učenci, o katerih se v javnosti tudi največ govori.

Za vse je težko, a učencem višjih razredov osnovnih šol in gimnazijcem, ki imajo doma spodbudno učno okolje, lahko učenje na daljavo deloma tudi ustreza, medtem ko dijaku, ki se šola za poklic in ne more sodelovati pri praktičnem pouku, to nujno škoduje. Zato ravnatelji poklicnih in strokovnih šol, ki opozarjajo na to škodo, ne bi smeli biti preslišani.


Preberite še


Najbolj brano