Rejcem sto evrov za vsako govedo

Kmetje, ki so oddali v zakol govedo od 1. junija do 30. septembra letos, lahko še danes oddajo vlogo za finančno pomoč. Prejeli bodo sto evrov za vsako govedo.

 Foto: Marica Uršič Zupan
Foto: Marica Uršič Zupan

PRIMORSKA > Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo dodatno finančno pomoč dodelila zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje v letu 2020. Do pomoči so upravičeni vsi, ki so oddali govedo v zakol, izvoz ali odpremo od 1. junija do 30. septembra letos. Ob tem morajo izpolnjevati še nekaj drugih pogojev: da so do 10. junija oddali zbirno vlogo za izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020, da je bilo govedo starejše od enega leta in da so ga pred tem imeli v reji vsaj pol leta (v kar se všteva tudi čas paše na planini). Pogoj je tudi, da bo imel rejec 5. novembra letos v reji še najmanj 70 odstotkov števila govedi, kot jih je imel 31. maja.

Za vsako govedo bo prejel 100 evrov.

Vlogo lahko oddajo še danes na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na njeni spletni strani so na voljo obrazci in pojasnila, za pomoč pa se lahko obrnejo tudi na kmetijsko svetovalno službo.


Najbolj brano