Največ opozoril, a tudi plačila globe

Zdravstveni inšpektorji vsak dan na terenu nadzirajo spoštovanje varnostnih ukrepov na javnih krajih na prostem in v zaprtih prostorih. V največji meri se, če je le mogoče, odločajo za izrekanje opozoril, vendar pa naletijo tudi na take kršitve, ko je nujna globa.

Od prejšnjega tedna je tudi v Obalno-kraški regiji  obvezno nositi 
maske povsod na prostem.  Foto: Tomaž Primožic/FPA
Od prejšnjega tedna je tudi v Obalno-kraški regiji obvezno nositi maske povsod na prostem.  Foto: Tomaž Primožic/FPA

SLOVENIJA > Po zagotovilu zdravstvene inšpektorice Deane Potza iz zdravstvenega inšpektorata opravljajo zdravstveni inšpektorji vsak dan nadzor na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Preverjajo uporabo zaščitne maske, obenem nadzirajo spoštovanje vseh varnostnih ukrepov, vključno z nošenjem maske, tudi v vseh javnih zaprtih prostorih.

Od 19. septembra do vključno 26. oktobra so obiskali 393 različnih lokacij po Sloveniji (avtobusne postaje, tržnice, mestne trge, ulice .… ). Izrekli so 234 opozoril in izdali 17 plačilnih nalogov v skupni vrednosti 6800 evrov. “Gre za posledico neuporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju na odprtem javnem kraju. Večina ljudi pa je ob našem preverjanju nosila maske,” pravi Deana Potza.

Plačila kazni

6800 evrov skupaj znaša plačilo glob zaradi nenošenja mask zunaj, na javnih krajih (v času od 19. septembra do 26. oktobra).

61.200 evrov skupaj znaša plačilo glob, izrečenih ob nadzoru zaprtih javnih prostorov med 4. septembrom in 26. oktobrom.

92.400 evrov skupaj pa znaša v istem obdobju plačilo glob ob nadzoru trgovin in gostinskih lokalov. Globe se nanašajo predvsem na razmik miz in na razpoložljivost razkužil. Skupaj so torej inšpektorji v približno poldrugem mesecu izdali za 160.400 evrov glob.

Ob nadzoru zaprtih javnih prostorov oziroma javnih krajev pa so od 4. septembra do vključno 26. oktobra obiskali 4322 objektov in skupaj izdali 169 prekrškovnih sankcij, in sicer sedem obdolžilnih predlogov zoper mladoletne osebe, devet odločb z izrekom opomina, osem odločb z izrekom globe in 145 plačilnih nalogov fizičnim osebam zaradi neuporabe mask. Izrečene globe skupaj znašajo 61.200 evrov.

Inšpektorji ob nadzoru gostinskih in trgovskih objektov preverjajo tudi skladnost z odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki določa uporabo priporočil NIJZ glede na posamezno dejavnost. Zaradi kršitev tega odloka so zabeležili 94 prekrškovnih sankcij in zato izrekli 35 opominov, štiri globe in 55 plačilnih nalogov v skupni vrednosti 92.400 evrov. “Kršitve so se nanašale zlasti na razmike miz in na razpoložljivost razkužil,” pojasnjuje Potza.

160.400 evrov znašajo vse globe, ki so jih zdravstvenih inšpektorji zaradi kršitev varnostnih ukrepov izrekli v zadnjem mesecu in pol


Najbolj brano