V Kopru tudi ob koncih tedna plačljivo parkiranje

Parkirne novosti, ki so poleti presenetile in obenem vznejevoljile domačine in obiskovalce Kopra, se pozimi ne bodo v celoti poslovile. Bodo pa na makadamskem parkirišču v Žusterni s približno 350 mesti od 2. novembra zopet uvedli tradicionalno brezplačno zimsko parkiranje. Režim bo veljal do začetka maja prihodnje leto.

Na makadamskem parkirišču za tržnico ostaja v veljavi podaljšan 
obratovalni čas, parkirišče pa bo plačljivo vse dni v tednu.  Foto: Nataša Hlaj
Na makadamskem parkirišču za tržnico ostaja v veljavi podaljšan obratovalni čas, parkirišče pa bo plačljivo vse dni v tednu.  Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Občina z 2. novembrom ukinja podaljšanje obratovalnega časa na parkiriščih ob olimpijskem bazenu, na obeh parkiriščih ob severni obvoznici, Za barko, pri Rotundi, na Ukmarjevem trgu, ob Ankaranski cesti, ob mandraču v Semedeli in v Novi ulici za Slavnikom. Na teh parkiriščih bodo lahko uporabniki brezplačno parkirali od petka od 15. ure dalje in ob vikendih.

Nespremenjeno na obleganih parkiriščih

Podaljšan obratovalni čas na nekaterih najbolj obleganih parkiriščih v mestnem središču ostaja v veljavi, in sicer na Trgu Brolo, Vergerijevem trgu, na parkirišču pri Zelenem parku in na vseh treh parkiriščih za tržnico. Ta bodo plačljiva vse dni v tednu.

932

tridnevnih abonmajev in

868

sedemdnevnih abonmajev je Marjetica prodala od julija do zdaj

“Občanom in obiskovalcem želimo v vsakem trenutku omogočiti parkiranje v mestu oziroma v neposredni bližini javnih storitev in drugih dejavnosti,” v občini utemeljujejo takšno odločitev.

Cene parkiranja na vseh parkiriščih ostajajo nespremenjene (take kot pred poletno spremembo). So se pa v občini odločili za pocenitev ure parkiranja na makadamskem parkirišču za tržnico in parkirišču za tržnico izven zapornic, kjer bo poslej za uro parkiranja in vsako naslednjo treba odšteti 50 centov (prej je bilo treba za prvo uro plačati 50 centov, za vsako naslednjo pa en evro).

V ceni abonmaja tudi vozovnica

Občani in drugi uporabniki imajo sicer na voljo tudi abonma za parkiranje na parkirišču P+R v Semedeli in na Kolodvorski ulici, ki je deset evrov mesečno. V ceno je všteta še povratna avtobusna vozovnica.

Trije novi posebni abonmaji

Obenem uvajajo tri nove posebne abonmaje, in sicer abonma za parkiranje na parkirišču pri stadionu 1+2, na območju obrtne cone Srmin in na parkirišču pod deteljico pri Marjetici Koper. Cena mesečnega abonmaja za prvi dve parkirišči je deset evrov, za parkirišče pod deteljico pa pet evrov. Cena je za občane in druge uporabnike enotna.

Nespremenjene ostajajo tudi cene splošnega mesečnega parkirnega abonmaja, vendar občani nimajo več možnosti za sklenitev celoletne pogodbe z upravljavcem parkirišča, na podlagi katerega je bila cena abonmaja znižana na 15 evrov mesečno.

60-odstotni porast prihodkov v Marjetici

Na makadamskem parkirišču in parkirišču izven zapornic za tržnico, parkirišču za poslovnim objektom Barko in ob stadionu je bilo od poletja možno parkirati tudi s posebnim tri- oziroma sedemdnevnim abonmajem, ki je bil namenjen tako obiskovalcem kot občanom. Za prvega je treba odšteti deset evrov, drugi pa stane 15 evrov. V Marjetici Koper so od julija do zdaj prodali 932 tridnevnih abonmajev in 868 sedemdnevnih abonmajev.

Zaradi spremenjenega parkirnega režima, vpliva turističnih bonov in posledično večjega obiska domačih turistov so v poletnih mesecih (julija in avgusta) v Marjetici Koper zabeležili 60-odstotni porast prihodkov. “So pa se ob tem, seveda zvišali tudi stroški zaradi dodatnih zaposlitev, ker smo imeli povečan obseg dela v tem sektorju,” pojasnjuje Dimitrije Šamšal, predstavnik za odnose z javnostjo v Marjetici Koper.

Z upravljanjem parkirišč se sicer v blagajno Marjetice vsako leto prelije 1,2 milijona evrov. Šamšal poudarja, da gre za gospodarsko javno službo, kjer vse prihodke namenijo obratovanju te službe. Tako navaja, da morajo od skupnih prihodkov odšteti skoraj 500.000 evrov, ki jih koprski občini plačujejo kot letno takso za parkirišča.

Preostanek pa so po Šamšalovih navedbah stroški službe s 13 zaposlenimi, ki vzdržujejo tako površine parkirišč kot vso opremo (zapornice, parkomati ...). Med drugim skrbijo za čiščenje parkirišč, barvanje talnih označb, košnje zelenic na območju parkirišč, vzdrževanje celotne mreže javnih sanitarij, vzdrževanje dvigala Bastion, elektro polnilnic za električna vozila ter dveh garažnih hiš in mestne tržnice.


Najbolj brano